การทำดินน้ำมันจากแป้ง

อุปกรณ์

1. แป้งข้าวเจ้า  1  ก.ก.

2. แป้งสาลี   1 ก.ก.

3. เกลือ 2 ช้อนโต๊ะ

4. น้ำมันพืช  2 ช้อนโต๊ะ

5. สีผสมอาหาร

6. นำเปล่า

วิธีทำ

นำส่วนผสมทั้งหมดเทลงในภาชนะแล้วใช้มือนวดให้เข้ากันเป็นเนื้อเดียวกัน ใส่สีอาหารตามต้องการ

ประโยชน์ที่ได้รับ

1. ให้เด็กปฐมวัยได้ปั้นเพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมือ และตาให้ประสานสัมพันธ์กันได้ดี

2. ไม่มีสารเคมีปลอดภัยสำหรับเด็กปฐมวัย

3. มีราคาถูก

4. เด็กๆ ได้มีส่วนร่วมในการทำงาน