ห่างหายกันไปน๊าน..นาน กับการเขียนบันทึกจากการทำงานตั้งใจจะเริ่มต้น เล่าเรื่องราวดี-ดี ที่ได้จากการประชุม ทั้งสาระความรู้ รวมถึงแง่คิดต่าง-ต่าง แต่ก็หาเวลาว่างยากเสียจริง-จริง ทั้งนี้ ทั้งนั้น อาจเป็นเพราะ .. ช่วงนี้ เป็นช่วงต้นๆปีของการทำงานและกลางปีงบประมาณ การจัดประชุมอบรม ชี้แจง เกี่ยวกับงานต่าง-ต่าง เลยมีมามากมาย จนช่วงนี้ต้องให้คำกัดความ กับตัวเองดังนี้ "งานท่วมหัว ประชุมพันพัว แต่จะมั่วก็ไม่ได้ ค่อย-ค่อยสะสางกันไป ไม่เป็นไรทำงานตามยถากรรม"  (สนุกๆหน่ะคะ- - ขำขำ คลายเครียด)

                 เริ่มทบทวนสิ่งที่ตกค้างกันมา เอาเป็นว่าขอเริ่มต้นจากการเข้าร่วมอบรมแกนวิชาการสุขภาพชุมชน รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 2 ที่ โรงแรมPrince Palace มหานาค กรุงเทพฯ ในวันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2550 ซึ่งเป็นภาคสองต่อเนื่องจากการอบรมในครั้งแรกที่จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 18-21 ธันวาคม 2549 ณ ห้องโยธิน 1 โรงแรมหาดทอง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในการอบรมทั้งสองครั้ง ---> ทำให้ผู้เขียนได้เข้าใจถึงกระบวนการทำงาน และแนวทางที่จะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนจริงๆ และเหล่านี้เองยิ่งทำให้กระตุ้นให้สมอง อยากลองลงไปทำงานในพื้นที่ดูบ้าง  ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องยกความดี ความชอบให้กับ วิทยากร: นพ. โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ และคณะ  ที่สามารถสร้างบรรยากาศของการอบรม ให้เป็นเวทีของการเรียนรู้งานวิชาการปฐมภูมิ ชนิดที่ว่าเข้าใจเนื้อแท้ของงานวิชาการปฐมภูมิ และงานสาธารณสุขในชุมชนเลยที่เดียว ในการบรรยาย แต่หล่ะหัวข้ออาจารย์โกมาตรก็มีเอกสารประกอบที่ครบถ้วน จนทำให้ผู้เขียนเกิดสนใจและอยากลงไปทำงานในชุมชนจริงๆ เรียกได้ว่า --> อยู่ในช่วงค้นหา"ตัวเอง" ว่า... หากเป็นไปได้ก็อยากลงไปศึกษารูปแบบการทำงานในพื้นที่สัทีน๊า (เฮ้ยย .. รอโอกาสอยู่เนี๊ยะ) งี่แหละค่ะการทำงานของข้าราชการไทย เลือกได้ซะที่ไหน ว่าอยากทำอะไร แต่ถึงจะทำที่ไหนก็ถือว่าทำงานเหมือนกัน เอาหล่ะคะแล้วจะเก็บเกี่ยว เก็บตกบรรยากาศและสาระดี-ดี จากการประชุมครั้งนี้มาฝากกันอีกครั้งนะคะ

                  มาร่ายยาวกันต่อ - -> หลังจากกลับมาจากอบรมที่กรุงเทพ ก็เข้าอบรมเทคนิคการทำ Pap-smear กันต่อเลย ซึ่งจัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานควบคุมโรคไม่ติดต่อประจำสถานีอนามัยแต่ละแห่ง ให้มีทักษะในการตรวจและส่งที่ถูกต้อง ที่จัดขึ้นที่โรงพยาบาลระนอง ในวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2550 โดยการจัดทำโครงการจาก ฝ่ายสนับสนุนวิชาการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง ที่ต้องเข้าร่วมเนื่องจากผู้เขียนเป็นผู้รับผิดชอบงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะเปอร์ (แหะๆ)เรียกได้ว่าเป็นการเออ..  อบรมที่ค่อนข้างเข้าใจยากนิ๊ดนึง เนื่องจากผู้เขียนเองไม่ได้มีทักษะการตรวจมาก่อนหน้านี้ แต่คิดว่าเราเข้าไปเพื่อรับรู้และเข้าใจในเนื้องาน เพื่อเพิ่มความรู้ในงานที่ตนเองรับผิดชอบมากกว่า ( รู้ไว้ใช่ว่า... ใส่บ่าแบกหาม) ในทางกลับกัน การอบรมในครั้งนี้กลับเป็นประโยชน์มากมายกับผู้ปฏิบัติงานจริงในพื้นที่

                   ยังไม่หมดแค่นี้แน่นอน .. เพราะต่อมาก็ได้รับมอบหมายจากท่าน(รักษาการ)สาธารณสุขอำเภอกะเปอร์ ให้เข้าร่วมประชุม NGO Meeting เพื่อพัฒนาเครือข่ายการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชน ครั้งที่ 2/2550 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2550 ณ ห้องประชุมชั้นที่ 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง ซึ่งในครั้งแรกทางสาธารณสุขอำเภอเป็นผู้เข้าประชุม แต่เนื่องจากทาง(รักษาการ)สาธารณสุขอำเภอกะเปอร์ คุณอำนาจ เทพรักษ์  ติดภาระกิจจึงมอบหมายให้ผู้เขียนเข้าร่วมประชุมแทน เป็นการพบปะพูดคุยกันระหว่างหน่วยงาน NGO ทั้งหมดที่เข้ามาทำงานและให้ความช่วยเหลือในพื้นที่จังหวัดระนอง ผู้รับผิดชอบงานและสาธารณสุขอำเภอทุกแห่ง โดยมีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเป็นประธานในที่ประชุม แนวคิดคงเริ่มต้นมาจากในพื้นที่จังหวัดระนองเองมีกลุ่ม NGO หลายกลุ่มเข้ามาทำงานจึงได้มีการจัดเวทีขึ้นเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและติดตามผลการดำเนินการเพื่อจะได้มีการร่วมมือ และเป็นตัวเสริมแรงในการทำงานอีกด้วย

บรรยากาศการประชุม NGO Meeting

                   ประชุมติด-ติดกันสามงาน กลับมาที่สำนักงาน พี่ๆเกือบจำหน้าไม่ได้(อิอิ) บางคนถึงขนาดทักว่า คิดว่าย้ายซะแล้ว เป็นงั้นไป!! วันอังคารกลับมาเลยต้องนั่งสะสางงานเป็นการใหญ่ พอวันพุธงานเริ่มเบาบาง ก็ได้รับมอบหมายให้ไปช่วยระดมสมอง และเตรียมพื้นที่ในการรับคณะกรรมการตัดสินการประกวดอสม.ระดับประเทศ (ซึ่งสาขาสุขภาพจิตเข้ารอบสุดท้ายคะ) เรียกได้ว่าเป็นงานช้างเลยที่เดียวเชียวเนื่องจากจังหวัดระนองยังไม่เคยไปเข้าใกล้ความจริงในการประกวดอสม.ได้ถึงขนาดนี้เลย สำหรับกลไกในการดำเนินงานหลักคงเป็นพื้นที่เอง ซึ่งผู้เขียนก็ลงไปช่วยในส่วนของงานวิชาการ และนิทรรศการให้ความรู้ รวมถึงการเตรียมคนในชุมชนให้เข้าใจในงานสุขภาพจิตมากขึ้น มีรูปบรรยากาศการระดมสมองมาให้ดูกันด้วย

มีผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตจาก สสจ.ระนอง
รพ.กะเปอร์มาร่วมสบทบด้วยคะ
วางแผนเตรียมความ เรื่องสถานที่ และกลุ่มต่างๆ
ที่จะเข้าร่วมรับการประเมิน

                  มาวันพุธ (ก็วันนี้หน่ะซี!!!) ช่วงเช้าก็ประชุมประจำเดือน โดยมีหัวหน้าสถานีอนามัยทุกแห่ง และเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะเปอร์ทุกท่านเข้าร่วมประชุม พอช่วงบ่ายก็เร่งทำวาระการประชุมคปสอ.กะเปอร์ครั้งที่3/2550 ซึ่งจะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้คะ.. ดู*-ดู ไปแล้วผู้เขียนเห็นว่า ต่อไปหากมีใครถามถึงงานหลักที่ต้องรับผิดชอบ เห็นที่คงต้องบอกว่า อ้อ!! "งานประชุมทั่วไปคะ" ถึงจะถูก อิอิ เอาเป็นว่า.. ขอพักสายตาจากคอมพิวเตอร์ก่อนดีกว่า เพราะช่วงบ่ายก็นั่งอยู่หน้าจอตลอดเลย เกือบ 4 ชั่วโมงได้แล้วมั้ง??? แล้วจะมาเขียนบันทึกเรื่องเล่าจากการทำงานอย่างต่อเนื่องคะ..

                    นางสาวอรุฎา  นาคฤทธิ์