อยู่ในช่วงค้นหา"ตัวเอง"

"งานท่วมหัว ประชุมพันพัว แต่จะมั่วก็ไม่ได้ ค่อย-ค่อยสะสางกันไป ไม่เป็นไรทำงานตามยถากรรม"

                   ห่างหายกันไปน๊าน..นาน กับการเขียนบันทึกจากการทำงานตั้งใจจะเริ่มต้น เล่าเรื่องราวดี-ดี ที่ได้จากการประชุม ทั้งสาระความรู้ รวมถึงแง่คิดต่าง-ต่าง แต่ก็หาเวลาว่างยากเสียจริง-จริง ทั้งนี้ ทั้งนั้น อาจเป็นเพราะ .. ช่วงนี้ เป็นช่วงต้นๆปีของการทำงานและกลางปีงบประมาณ การจัดประชุมอบรม ชี้แจง เกี่ยวกับงานต่าง-ต่าง เลยมีมามากมาย จนช่วงนี้ต้องให้คำกัดความ กับตัวเองดังนี้ "งานท่วมหัว ประชุมพันพัว แต่จะมั่วก็ไม่ได้ ค่อย-ค่อยสะสางกันไป ไม่เป็นไรทำงานตามยถากรรม"  (สนุกๆหน่ะคะ- - ขำขำ คลายเครียด)

                 เริ่มทบทวนสิ่งที่ตกค้างกันมา เอาเป็นว่าขอเริ่มต้นจากการเข้าร่วมอบรมแกนวิชาการสุขภาพชุมชน รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 2 ที่ โรงแรมPrince Palace มหานาค กรุงเทพฯ ในวันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2550 ซึ่งเป็นภาคสองต่อเนื่องจากการอบรมในครั้งแรกที่จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 18-21 ธันวาคม 2549 ณ ห้องโยธิน 1 โรงแรมหาดทอง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในการอบรมทั้งสองครั้ง ---> ทำให้ผู้เขียนได้เข้าใจถึงกระบวนการทำงาน และแนวทางที่จะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนจริงๆ และเหล่านี้เองยิ่งทำให้กระตุ้นให้สมอง อยากลองลงไปทำงานในพื้นที่ดูบ้าง  ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องยกความดี ความชอบให้กับ วิทยากร: นพ. โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ และคณะ  ที่สามารถสร้างบรรยากาศของการอบรม ให้เป็นเวทีของการเรียนรู้งานวิชาการปฐมภูมิ ชนิดที่ว่าเข้าใจเนื้อแท้ของงานวิชาการปฐมภูมิ และงานสาธารณสุขในชุมชนเลยที่เดียว ในการบรรยาย แต่หล่ะหัวข้ออาจารย์โกมาตรก็มีเอกสารประกอบที่ครบถ้วน จนทำให้ผู้เขียนเกิดสนใจและอยากลงไปทำงานในชุมชนจริงๆ เรียกได้ว่า --> อยู่ในช่วงค้นหา"ตัวเอง" ว่า... หากเป็นไปได้ก็อยากลงไปศึกษารูปแบบการทำงานในพื้นที่สัทีน๊า (เฮ้ยย .. รอโอกาสอยู่เนี๊ยะ) งี่แหละค่ะการทำงานของข้าราชการไทย เลือกได้ซะที่ไหน ว่าอยากทำอะไร แต่ถึงจะทำที่ไหนก็ถือว่าทำงานเหมือนกัน เอาหล่ะคะแล้วจะเก็บเกี่ยว เก็บตกบรรยากาศและสาระดี-ดี จากการประชุมครั้งนี้มาฝากกันอีกครั้งนะคะ

                  มาร่ายยาวกันต่อ - -> หลังจากกลับมาจากอบรมที่กรุงเทพ ก็เข้าอบรมเทคนิคการทำ Pap-smear กันต่อเลย ซึ่งจัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานควบคุมโรคไม่ติดต่อประจำสถานีอนามัยแต่ละแห่ง ให้มีทักษะในการตรวจและส่งที่ถูกต้อง ที่จัดขึ้นที่โรงพยาบาลระนอง ในวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2550 โดยการจัดทำโครงการจาก ฝ่ายสนับสนุนวิชาการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง ที่ต้องเข้าร่วมเนื่องจากผู้เขียนเป็นผู้รับผิดชอบงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะเปอร์ (แหะๆ)เรียกได้ว่าเป็นการเออ..  อบรมที่ค่อนข้างเข้าใจยากนิ๊ดนึง เนื่องจากผู้เขียนเองไม่ได้มีทักษะการตรวจมาก่อนหน้านี้ แต่คิดว่าเราเข้าไปเพื่อรับรู้และเข้าใจในเนื้องาน เพื่อเพิ่มความรู้ในงานที่ตนเองรับผิดชอบมากกว่า ( รู้ไว้ใช่ว่า... ใส่บ่าแบกหาม) ในทางกลับกัน การอบรมในครั้งนี้กลับเป็นประโยชน์มากมายกับผู้ปฏิบัติงานจริงในพื้นที่

                   ยังไม่หมดแค่นี้แน่นอน .. เพราะต่อมาก็ได้รับมอบหมายจากท่าน(รักษาการ)สาธารณสุขอำเภอกะเปอร์ ให้เข้าร่วมประชุม NGO Meeting เพื่อพัฒนาเครือข่ายการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชน ครั้งที่ 2/2550 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2550 ณ ห้องประชุมชั้นที่ 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง ซึ่งในครั้งแรกทางสาธารณสุขอำเภอเป็นผู้เข้าประชุม แต่เนื่องจากทาง(รักษาการ)สาธารณสุขอำเภอกะเปอร์ คุณอำนาจ เทพรักษ์  ติดภาระกิจจึงมอบหมายให้ผู้เขียนเข้าร่วมประชุมแทน เป็นการพบปะพูดคุยกันระหว่างหน่วยงาน NGO ทั้งหมดที่เข้ามาทำงานและให้ความช่วยเหลือในพื้นที่จังหวัดระนอง ผู้รับผิดชอบงานและสาธารณสุขอำเภอทุกแห่ง โดยมีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเป็นประธานในที่ประชุม แนวคิดคงเริ่มต้นมาจากในพื้นที่จังหวัดระนองเองมีกลุ่ม NGO หลายกลุ่มเข้ามาทำงานจึงได้มีการจัดเวทีขึ้นเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและติดตามผลการดำเนินการเพื่อจะได้มีการร่วมมือ และเป็นตัวเสริมแรงในการทำงานอีกด้วย

บรรยากาศการประชุม NGO Meeting

                   ประชุมติด-ติดกันสามงาน กลับมาที่สำนักงาน พี่ๆเกือบจำหน้าไม่ได้(อิอิ) บางคนถึงขนาดทักว่า คิดว่าย้ายซะแล้ว เป็นงั้นไป!! วันอังคารกลับมาเลยต้องนั่งสะสางงานเป็นการใหญ่ พอวันพุธงานเริ่มเบาบาง ก็ได้รับมอบหมายให้ไปช่วยระดมสมอง และเตรียมพื้นที่ในการรับคณะกรรมการตัดสินการประกวดอสม.ระดับประเทศ (ซึ่งสาขาสุขภาพจิตเข้ารอบสุดท้ายคะ) เรียกได้ว่าเป็นงานช้างเลยที่เดียวเชียวเนื่องจากจังหวัดระนองยังไม่เคยไปเข้าใกล้ความจริงในการประกวดอสม.ได้ถึงขนาดนี้เลย สำหรับกลไกในการดำเนินงานหลักคงเป็นพื้นที่เอง ซึ่งผู้เขียนก็ลงไปช่วยในส่วนของงานวิชาการ และนิทรรศการให้ความรู้ รวมถึงการเตรียมคนในชุมชนให้เข้าใจในงานสุขภาพจิตมากขึ้น มีรูปบรรยากาศการระดมสมองมาให้ดูกันด้วย

มีผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตจาก สสจ.ระนอง
รพ.กะเปอร์มาร่วมสบทบด้วยคะ
วางแผนเตรียมความ เรื่องสถานที่ และกลุ่มต่างๆ
ที่จะเข้าร่วมรับการประเมิน

                  มาวันพุธ (ก็วันนี้หน่ะซี!!!) ช่วงเช้าก็ประชุมประจำเดือน โดยมีหัวหน้าสถานีอนามัยทุกแห่ง และเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะเปอร์ทุกท่านเข้าร่วมประชุม พอช่วงบ่ายก็เร่งทำวาระการประชุมคปสอ.กะเปอร์ครั้งที่3/2550 ซึ่งจะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้คะ.. ดู*-ดู ไปแล้วผู้เขียนเห็นว่า ต่อไปหากมีใครถามถึงงานหลักที่ต้องรับผิดชอบ เห็นที่คงต้องบอกว่า อ้อ!! "งานประชุมทั่วไปคะ" ถึงจะถูก อิอิ เอาเป็นว่า.. ขอพักสายตาจากคอมพิวเตอร์ก่อนดีกว่า เพราะช่วงบ่ายก็นั่งอยู่หน้าจอตลอดเลย เกือบ 4 ชั่วโมงได้แล้วมั้ง??? แล้วจะมาเขียนบันทึกเรื่องเล่าจากการทำงานอย่างต่อเนื่องคะ..

                    นางสาวอรุฎา  นาคฤทธิ์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรื่องเล่า_เรื่องราวของอรุฎา

คำสำคัญ (Tags)#test

หมายเลขบันทึก: 81428, เขียน: 01 Mar 2007 @ 17:19 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:50 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 9, อ่าน: คลิก


ความเห็น (9)

อั้ม คุณนายสุดฤทธิ์
IP: xxx.188.54.132
เขียนเมื่อ 
ฝากความคิดถึงพี่แอ๊ด พี่ทราย ด้วยนะคะเพื่อนเปิ้ล เห็นว่าเพื่อนเปิ้ลยุ่งๆ น่าเอ็นดูมาก ไม่ได้เจอกันซะนานคิดถึงจังนะคะเพื่อนงานยุ่งนะคะดูๆ แล้วดูแลสุขภาพด้วยนะคะ เป็นห่วง

งานเยอะจริงๆครับ

ผมก็ประชุมเป็นอาชีพเหมือนกันครับ ยิ่งในพื้นที่ 3 จังหวัด ผมประชุมเป็นกิจวัตรเลยแหละครับ เดี๋ยว ศอบต. เดี๋ยวกระทรวงยุติธรรม เดี๋ยว สกว. เดี๋ยวตำรวจ เดี๋ยววิทยาลัยชุมชน ประชุมคณะฯ สภาอาจารย์ ผมว่าเมื่อไหร่สามจังหวัดจะสงบซักที ผมจะไม่ได้ไปประชุมแบบนี้ (เหนื๋อย เช่นกันครับ บางครั้งผมคิดเหมือนคุณน่ะครับ ผมเป็นอาจารย์ หรือ นักmeeting กันแน่) แต่ดีครับที่ไม่ประชุมตอนกลางคืนด้วย มีเวลาเขียนบทความและทำงาน หาข้อมูล อ่านหนังสือก็ตอนกลางคืนนี้แหละครับ งงไปหมดแล้วครับ

เป็นกำลังใจให้ครับ สู้ต่อไปครับจีบัน

อำนวย สุดสวาสดิ์
IP: xxx.4.139.129
เขียนเมื่อ 

น้องเปิ้ล ครับ

 • ยินดีกับการกลับมาอีกครั้งในเวทีแห่งนี้ครับ
 • เป็นกำลังใจให้เสมอทั้งที่นี่และส่วนตัว

ผมเองช่วงนี้ก็เข้าทำนอง "ประชุมเป็นอาชีพ" เหมือนกัน ตั้งแต่กลางเดือน ก.พ. มาแล้ว มีหลายงานที่คั่งค้างไม่ได้มาบอกกล่าวกันในเวทีแห่งนี้เลย และยิ่งมีโปรแกรมต่อเนื่องในการร่วมทีมประเมินสถานบริการของ สสจ.ชุมพร ในฐานะ QRT อีก เดือนนี้ทั้งเดือนก็คงแทบจะไม่ได้อยู่ติดที่ทำงานเหมือนกัน

 • ได้ร่วมรับรู้ในทุกๆ เรื่องที่น้องเปิ้ลกล่าวถึงในบันทึกนี้ เช่น เรื่องการประกวด อสม. ระดับประเทศ ในส่วนของการเตรียมตัวของ อสม. ที่น้องเปิ้ลเคยขายความคิดให้ผมฟัง ผมว่าเป็นความคิดที่ไม่น่าหล่นหาย เลย
 • เรื่องการ "ค้นหาตัวเอง" นั้น จริงๆ ผมว่าน้องเปิ้ลหาจุดลงตัวของตัวเองเจอแล้ว เพียงแต่สิ่งที่กำลังมองหาคือหนทางที่จะใช้ศักยภาพในตัวที่มีมากมายให้เกิดประโยชน์มากที่สุดมากกว่า ไม่สำคัญ (นัก) ครับว่าจะอยู่ที่ไหน จริงไหม?
 • "แล้วจะมาเขียนบันทึกเรื่องเล่าจากการทำงานอย่างต่อเนื่องคะ." ผมเองก็จะเอาแรงบันดาลใจนี้เขียนเรื่องของผมเหมือนกันครับ

 

สวัสดีครับ คุณ P
 • เป็นกำลังใจให้กับการทำงานในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ นะครับ
 • สู้-สู้ ต่อไปครับจีบัน (ยืมมาใช้)
เขียนเมื่อ 

สร้างฝันของชีิวิต

คิดตามที่ฝัน

มองหาความจริง

เดินไปในสิ่งที่ควร

.

น้องเปิ้ล เงียบหายก็ยังสงสัยว่าอยู่ดีมีสุขอย่างไร

หาตัวเองในงานเจอหรือยัง

ทุกขั้นจังหวะของบันไดชีวิต มันคงต้องก้าวขึ้นต่อไป

คนทำงานย่อมได้้กำลังใจเสมอ พี่คนหนึ่งในหลายคน ก็เป็นกำลังใจในการทำงานครับ

พยายามต่อไปนะ 

 •  ขอบคุณ เพื่อนอั้มที่แวะเวียนมาทักทาย...เพื่อนอั้มเองก็เหมือนกันนะ รักษาสุขภาพด้วยนะจ๊า
 • คุณ นิเวศน์ อรุณเบิกฟ้า  "ผมก็ประชุมเป็นอาชีพเหมือนกันครับ"  และแล้วก็มีคนที่เจอเหมือน-เหมือนกัน
 • ยังงัยก็ สู้-สู้ ต่อไปค่ะ จีบัน อิอิ

P
 • ขอบคุณมากมายที่ แวะมาทักทาย และกำลังจายย ที่มอบให้ ขอบใจ๋.. ขอบใจ
 • แต่ก็ยังคง งุนงง และ สงสัยว่า มาบ่นให้ฟัง กับไม่เขียนอะไรเลย อันไหนมันจะดีกว่ากันน๊า  (น้อยใจมากมาย ฮือ-ฮือ)
อำนวย สุดสวาสดิ์
IP: xxx.4.139.129
เขียนเมื่อ 

น้องเปิ้ล จ๋า...

 • อย่าเพิ่งน้อยใจครับ เมื่อกี้พูดเล่นเท่านั้นเอง แต่ที่เขียนไว้ก่อนหน้าเป็นความจริงทุกประการครับ
 • ยิ้ม+ยิ้ม นะครับ

 

พี่ ตาหยู ที่ถามว่า..

 • น้องเปิ้ล เงียบหายก็ยังสงสัยว่าอยู่ดีมีสุขอย่างไร.. ก็ต้องรีบตอบกลับไป ว่ายังสุขกาย-สบายดี
 • หาตัวเองในงานเจอหรือยัง ... ยังไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะ คงอยู่ที่โชคชะตา มากกว่า

 • "พี่คนหนึ่งในหลายคน ก็เป็นกำลังใจในการทำงานครับ  พยายามต่อไปนะ.."  ขอบคุณมากมายกับกำลังใจกองโต๊-โต

เขียนเมื่อ 

แอบแวะเข้ามาฟังเพลงหน่อยนะ

.

ทุกเวลา เดินไปข้างหน้า แชกเช่นชีวิตเรา