KM Reserch Forum พรุ่งนี้จะมีใครบ้าง?

Thawat

เพื่อเป็นการแนะนำกันในเบื้องต้นว่าพรุ่งนี้จะได้เจอใครบ้าง  ในเวที KM Research   จึงขอใช้พื้นที่นี้แนะนำกันก่อนแบบย่อๆ (จริงๆ) แล้วกันนะครับ

1)  อ. กฤตกร  ทวิชศรี  [email protected]   มรภ.นครราชสีมา    กำลังทำดุษฎีนิพนธ์ ป.เอก  นิด้า   สนใจ  LO ในธนาคารพาณิชย์ของไทย

2)  ดร.จันทวรรณ น้อยวัน  [email protected]   มอ. หาดใหญ่   ผู้พัฒนาระบบ Gotoknow

3)  ดร.จิตรลดา  บุรพรัตน์  [email protected]   วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี  มช.  ให้คำปรึกษางานวิจัย  ตัวแบบการจัดการความรู้ในการจัดการวิสหกิจชุมชนของไทย

4)  รศ.พญ. ชุติมา  ศิริกุลชยานนท์   [email protected]   สาธารณสุขศาสตร์  มหิดล   ต้องการใช้ KM ในโครงการเด็กไทยดูดี  มีพลานามัย

5)  ดร. ทิพวัลย์  สีจันทร์  [email protected]   มก. กำแพงแสน     KM ในการเรียน-การสอน-วิจัย ด้านเกษตร และชุมชนท้องถิ่น

6)  ผศ.ดร.ธวัชชัย  ปิยะวัฒน์   [email protected]    มอ. หาดใหญ่    ผู้พัฒนาเบื้องหลัง GotoKnow

7)  รศ.ดร. ธำรงค์  อุดมไพจิตรกุล  [email protected]   ผอ. โครงการ วทม. สาขาจัดการความรู้  มรภ สวนดุสิต      ใช้ KM พัฒนาหลักสูตรมหาบัณฑิต และกำลังทดลองใช้ภายใน  มรภ.

8) รศ.ดร. เนาวรัตน์  พลายน้อย   [email protected]   มหิดล  ผู้มากด้วยประสบการณ์ด้านการเรียนรู้ของชุมชน   เทคนิคการถอดบทเรียน  เทคนิคการประเมินแบบ empowerment  ของชุมชน

9) ผศ.ดร. ประศักดิ์  หอมสนิท     จุฬา   ที่ปรึกษา KM  ทั้งงานวิจัยและธุรกิจเอกชน

10)  รศ. พรศรี  ศรีอัษฎาพร  [email protected]   พยาบาลศาสตร์   มหิดล     CoP พยาบาลดูแลเด็กและวัยรุ่น

11) คุณไพฑูรย์  ช่วงฉ่ำ   [email protected]  มน.  กำลังศึกษา ป.เอก  ม.บูรพา   เคยเป็นแม่ข่าย KM โรงพยาบาลภาคเหนือตอนล่าง    เป็นคุณอำนวยจัด workshop KM  ให้แก่หลายหน่วยงาน

12)  ผศ.ดร. ภัสวลี  นิติเกษตรสุนทร  [email protected]   นิเทศ  มสธ.    มีแผนใช้ KM ในโครงงานวิจัย การบริหารจัดการวิทยุชุมชน

13)  ดร. ยุวนุช  ทินนะลักษณ์  [email protected]    นักวิชาการอิสระ   ที่มีผลงานวิจัยเป็นที่ยอมรับในด้านการบูรณาการวิธีการสร้างความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น  กับ ความรู้วิทยาศาสตร์สมัยใหม่

14) ดร. วัลลา ตันตโยทัย  [email protected]    โรงพยาบาลเทพธารินทร์   แม่ข่ายคนสำคัญของเครือข่าย  KM  เบาหวาน

15) อ.วิมลศรี  ศุษิลวรณ์   (ครูใหม่)  [email protected]  โรงเรียนเพลินพัฒนา   อดีต KM Intern

16) อ. ศัชชญาส์  ดวงจันทร์   [email protected]   โครงการ  วทม. สาขาการจัดการความรู้  มรภ. สวนดุสิต   พัฒนาหลักสูตร KM 

17) อ. ศุภลักษณ์  เข็มทอง [email protected]   กายภาพบำบัด  มหิดล   งานวิจัยด้านการพัฒนาความรู้เพื่อช่วยเหลือเด็กไทยที่บกพร่องทางการเรียนรู้

18)  รศ. สนิท  สัตโยภาส  [email protected]   สถาบัน R&D  มรภ. เชียงใหม่    ใช้ KM  ในการเรียน-การสอน  การวิจัย และการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

19)  ผศ.ดร. สมชาย  นำประเสริฐชัย  [email protected]   วิศวกรรมศาสตร์  มก.   มีประสบการณ์ผลงานวิจัยด้าน KM  ที่เคยตีพิมพ์ใน journal ต่างประเทศ

 20)  คุณสุภาพ  กัญญาคำ   [email protected]   มก. วิทยาเขตสกลนคร     กำลังศึกษา  ICT  ที่ช่วยจัดการความรู้สำหรับวิสาหกิจชุมชนของไทย   (มี อ.สมชาย  เป็นที่ปรึกษา)

21)  ดร.สุริยะ  เจียมประชานรากร  [email protected]  โครงการ  วทม. สาขาการจัดการความรู้  มรภ. สวนดุสิต   พัฒนาหลักสูตร KM    

22)  ดร. แสวง  รวยสูงเนิน  [email protected]  เกษตรศาสตร์  มข.    ที่ปรึกษานักศึกษา ป.โท-เอก  ในโครงการมหาชีวาลัย  เจ้าของ KM Model ป่นปลาอิสาน

23)  รศ.ดร. อรจรีย์  ณ ตะกั่วทุ่ง  [email protected]   ครุศาสตร์  จุฬา    ที่ปรึกษางานวิจัย KM   ที่มี advisee KM  หลายท่านอีกเช่นกัน   อีกทั้งประสบการณ์ ด้านองค์กรแห่งการเรียนรู้

24) ดร. อาภา  ยังประดิษฐ์  [email protected]   พยาบาลศาสตร์  มหิดล    พัฒนารูปแบบการเสริมสร้างสุขภาพในชุมชนในกรุงเทพ

25) ดร. อินทิรา  ซาฮีร์  ศิลปศาสตร์   ม.อุบลฯ   ต้องการใช้ KM  ในการพัฒนาคณะและมหาวิทยาลัย

26)  อาจารย์โอฬาร  คำจีน [email protected]   โรงเรียนราชวินิต  มัธยม   ประสบการณ์การศึกษา KM   ระดับ ป.โท   ใน Australia

27)  คุณสมโภชน์  นาคกล่อม  [email protected]    โครงการสร้างเสริมการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข  (สรส.)   กับประสบการณ์จัดการความรู้ในภาคชุมชน และองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น   รวมไปถึงการเชื่อมโยงเข้ากับสถานศึกษาในท้องถิ่น

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Learn Together

คำสำคัญ (Tags)#km-วิจัย#km-research#km-thesis

หมายเลขบันทึก: 81312, เขียน: 01 Mar 2007 @ 11:26 (), แก้ไข: 12 Jun 2012 @ 11:05 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 4, อ่าน: คลิก


ความเห็น (4)

ของผมป่นปลาครับ ไม่ใช่ปลาป่น

คนละอย่างครับ

เขียนเมื่อ 

ขออภัยครับ   เข้าไปแก้ไขเรียบร้อยแล้วครับ   เป็น  "ป่นปลาอิสาน"  นะครับ

 

ของดิฉัน KM Intern ค่ะ ไม่ใช่ KM Extern นะคะคุณธวัช :)
เขียนเมื่อ 

ขออภัยในความหลงลืมด้วยนะครับ  (ธวัช ของแท้  ต้องมี character นี้ ครับ  อาจารย์แนะนำวิธีบำบัดให้หน่อยนะครับ)

ผมเข้าไปแก้ไขแล้วครับ