งานการประชุมวิชาการ Primary Care ระดับประเทศครั้งที่ 2 "ตกผลึกอุดมการณ์บริการปฐมภูมิ สู่ปฏิบัติการ....งานสุขภาพชุมชน" เมื่อวันที่ 22-23กุมภาพันธ์ 2550 

  • การพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน สุขภาวะชุมชนเป็นรากฐานของสุขภาวะทั้งมวล....ศาสตราจารย์ ประเวศ  วะสี

  รายละเอียดของงาน ขออนุญาต นำ Link ของ ดร.วัลลา ตันตโยทัย  DM KM Facilitator  มานำเสนอค่ะ

http://gotoknow.org/blog/dmcop/80149

http://gotoknow.org/blog/dmcop/80328

http://gotoknow.org/blog/dmcop/80449

http://gotoknow.org/blog/dmcop/80451

http://gotoknow.org/blog/dmcop/80680

http://gotoknow.org/blog/dmcop/80925

http://gotoknow.org/blog/dmcop/81074

http://gotoknow.org/blog/dmcop/81284

  • พบบล็อกเกอร์ดังคุณชายขอบเลยขอถ่ายคู่

ชาว G2K ทั้งนั้น

ถ่ายกับอาจารย์ vij (ขอบอกตัวจริงสวยมากค่ะ)
ขึ้นไปถ่ายภาพบนเวที เสวนาปราชญ์ชาวบ้าน
 ประชุมทีมซักซ้อมวางแผน

กลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เล่าเรื่องประสบการณ์การทำงาน

 รายละเอียดเรื่องเล่าเชิญที่นี่ค่ะ  Image hosted by Photobucket.com

มิตรจากปัตตานี

ภาพนี้ให้ชื่อว่ารอ..ร้อ..รอ  อิอิอิ