การทำงานในส่วนของการทดสอบระบบ   ต้องมองเรื่องของ Function  เพื่อเป็นการตรวจสอบการทำงานของระบบว่าได้ทำงานถูกต้องหรือไม่ และสิ่งหนึ่งที่จะจำเป็นต้องมองสำหรับการพัฒนาระบบเพื่อการส่งเสริมการทำงานของส่วนงานทางธุรกิจ เราต้องมองเรื่องกระบวนการของการทำงานของผู้ใช้งานด้วยค่ะ  

    ดิฉันต้องขอบอกว่า บางครั้งโปรแกรมเมอร์หรือผู้ออกแบบระบบเอง อาจจะตกหล่นรายละเอียดไปบ้าง และอาจจะมองในมุมของผู้พัฒนาเพียงอย่างเดียว บางครั้งได้คุยกับโปรแกรมเมอร์ เกี่ยวกับระบบงานที่พัฒนา  คุยไปคุยมาก็ได้เจอคำตอบว่า เรื่อง business ไม่แน่ใจ ต้องถามจาก ผู้ออกแบบ  ดิฉันก็ถึงกับงง นิดนึง แล้วก็มาทบทวนและคิดเอาเองว่า ลักษณะการทำงานของทีมพัฒนา คงมีผู้ออกแบบเป็นคนวิเคราะห์และออกแบบระบบ ส่วนทีมเขียนโปรแกรม ก็เขียนตามสเปค ที่ได้รับมา

     บางครั้ง ต้องบอกว่า หากผู้เขียนเอง ไม่เข้าใจกระบวนการ การทำงานทางด้าน business กลายเป็นการเสียโอกาสการเรียนรู้ ในมุมมองของการพัฒนาที่ขาดการคำนึงถึงการทำงานจริงไปค่ะ และบางครั้งก็ทำให้เกิดปัญหาในการใช้งานขึ้นได้

    สำหรับผู้ทดสอบที่อยู่ระหว่างกลาง ต้องมองในมุมของผู้พัฒนาและผู้ใช้งานค่ะ  ต้องทำงานได้ถูกต้อง และสนับสนุนการทำงานของผู้ใช้ให้ใช้งานได้ง่าย สะดวก และมองเรื่องการป้องกันความเสี่ยงของการผิดพลาดของการทำงานด้วยค่ะ    เพราะหากเกิดข้อผิดพลาดกับระบบที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า คงเป็นเรื่องใหญ่ทีเดียว