วันนี้ประชุมที่โรงแรมโกลเด้นซิตี้ระยอง ท่านรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน ได้บรรยายพิเศษ ถึงทิศทางกศน. ที่ท่านได้นำพา สานต่อพรบ.การศึกษานอกระบบและอัธยาศัย จนใกล้พอเห็นทางสำเร็จ ตลอดจนได้เกล็ดย่อยและหลักการทฤษฎีทางวิชาการ ที่ใช้ประกอบการทำงานให้น่าเชื่อถือ ผมได้เก็บตกเป็น Mindmap ดังนี้ เชิญชวนให้เลือกประเด็น มุมมองที่สนใจนำไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันต่อไปครับ