ในส่วนของทีม มข. ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จครั้งนี้ ต้องขอบคุณท่าน JJ  ดร.พัชรี  อ.แป๋ว  คุณเอื้องฟ้า  และทีมงานจากศูนย์บริการวิชาการ  ที่ไม่สามารถเอ่ยชื่อได้หมด  ขอบคุณสำนักวัฒนธรรมที่จัดงานต้อนรับอย่างอบอุ่น  และขอบคุณ ดร.วิบูลย์  จาก ม.นเรศวร และทีมงาน  ตลอดจนชาว UKM ทั้งหลายที่สนับสนุนส่งเสริม และทำงานร่วมกันมาอย่างต่อเนื่อง  ประเด็นท้าทายของชาว UKM คือ จะต่อยอดและขยายผลความร่วมมือนี้ให้เกิดมรรคผล  ในขั้นต่อไปได้อย่างไร  ขณะที่มีผู้ต้องการสมัครเข้าเป็นสมาชิกเพิ่มขึ้น  งาน UKM-9 จบลงแล้ว  แต่งาน UKM ยังมีต่อไป