ทบทวนงานประจำ 22. : 26 ก.พ. - 2 มี.ค. 50

  ติดต่อ

26 ก.พ. 50

   - ประชุมสำนักงาน ครั้งที่ 4/50

27 ก.พ. 50

   - ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ 4/50


28 ก.พ. 50

   - ประชุมการพิจารณาเลื่อนขั้น ครั้งที่ 1 ของข้าราชการ
   - ประชุมสภาข้าราชการ

1 มี.ค. 50

   - สรุปเรื่องของสภาข้าราชการ
   - จัดทำร่างคำสั่งโครงการฯ ร่วมกับอบจ. 
   - ทำเรื่องเบิกค่าเบี้ยประชุมกรรมการประจำคณะ

2 มี.ค. 50

  - แจ้งเวียนเรื่องขอมติของกรรมการสภาข้าราชการฯ
 -  ทำเรื่องเปลี่ยนลายมือชื่อเจ้าของบัญชีกองทุนสนับสนุนการศึกษา
    แก่นิสิต
 -  ทำเรื่องแจ้งเวียนการซ้อมเชียร์ / ระเบียบการแข่งขันกีฬา
 -  ประชุมเรื่องการสรรหาหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์

หมายเลขบันทึก: 81209, เขียน: , แก้ไข, 2012-04-15 01:39:37+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #งานประจำ

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)