ทบทวนงานประจำ 21. : 19-23 ก.พ. 50

  ติดต่อ

19 ก.พ. 50 

   - ทำบันทึกขอเชิญประชุมกรรมการประจำคณะ
   - จัดเตรียมวาระการประชุม
   - ทำเรื่องติดตามโครงการในแผนปฏิบัติการประจำปี 50

21 ก.พ. 50

   - ทำเรื่องโอนเงินค่าจ้างเหมาทำความสะอาด และ ค่าจ้างพนักงาน
      รักษาความปลอดภัย
   - ทำเรื่องรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
     งบประมาณ พ.ศ. 2549

22 ก.พ. 50

   - ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนของสำนักงาน


23  ก.พ. 50

   - ทำเรื่องขออนุมัติโครงการประชุมวิชาการ เรื่อง Acute MI ......
      ของภาควิชาเทคโนฯ
      

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์

หมายเลขบันทึก: 81208, เขียน: , แก้ไข, 2012-04-15 01:39:37+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #งานประจำ

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)