ทบทวนงานประจำ 21. : 19-23 ก.พ. 50

บอย สหเวช

19 ก.พ. 50 

   - ทำบันทึกขอเชิญประชุมกรรมการประจำคณะ
   - จัดเตรียมวาระการประชุม
   - ทำเรื่องติดตามโครงการในแผนปฏิบัติการประจำปี 50

21 ก.พ. 50

   - ทำเรื่องโอนเงินค่าจ้างเหมาทำความสะอาด และ ค่าจ้างพนักงาน
      รักษาความปลอดภัย
   - ทำเรื่องรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
     งบประมาณ พ.ศ. 2549

22 ก.พ. 50

   - ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนของสำนักงาน


23  ก.พ. 50

   - ทำเรื่องขออนุมัติโครงการประชุมวิชาการ เรื่อง Acute MI ......
      ของภาควิชาเทคโนฯ
      

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์

คำสำคัญ (Tags)#งานประจำ

หมายเลขบันทึก: 81208, เขียน: 28 Feb 2007 @ 18:52 (), แก้ไข: 15 Apr 2012 @ 01:39 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)