บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) risk

เขียนเมื่อ
258
เขียนเมื่อ
3,474 22 11
เขียนเมื่อ
1,194 13 10
เขียนเมื่อ
746 30 15
เขียนเมื่อ
638 12 6