GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

หัวใจครอบครัว

ครอบครัว
หัวใจครอบครัว


หลักการวางรากฐานชีวิตและครอบครัวให้มั่นคงคือ
"ฆราวาสธรรม" ประกอบด้วยหลักการ 4 ข้อ คือ สัจจะ ทมะ ขันติและจาคะ

1. สัจจะ แก้ปัญหาความหวาดระแวงกันและกัน หมายถึงความรับผิดชอบ
หรือนิสัยรับผิดชอบ
2. ทมะ แก้ปัญหาความโง่เขลา ไม่ทันคน-ทันโลก-ทันกิเลส หมายถึง
ความกระตือรือร้นในการเคี่ยวเข็ญฝึกตนเอง อย่างไม่มีข้อแม้เงื่อนไข
เพื่อให้คนเองมีความรู้ ความสามารถ และความดีเพิ่มพูนมากขึ้น
3. ขันติ แก้ปัญหาความเบื่อหน่ายกันเอง แปลว่า ความอดทน
4. จาคะ แก้ปัญหาความเห็นแก่ตัว แปลว่า ความเสียสละ หมายถึง
ความมีน้ำใจต่อการอยู่ร่วมกัน นึกถึงส่วนรวมของครอบครัวเป็นใหญ่

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): หัวใจ
หมายเลขบันทึก: 81224
เขียน:
แก้ไข:
ความเห็น: 3
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (3)

คงต้องฝึกบ้างแล้วครับ เอยังไม่มีครอบครัวนี้ลืมไปครับ ฮ่าๆๆๆๆ
  • คำว่าครอบครัว อาจหมายถึงครอบครัวของการทำงานก็ได้
  • นำไปใช้ได้ เพราะเป็นครอบครัวใหญ่
  • คนแรกที่ควรฝึกก็คือตัวเราเอง
  • เมื่อฝึกได้แล้วค่อยถ่ายทอดสู่ผู้อื่น
  • เรียกว่าธรรมทาน ได้บุญ
  • สาธุ สาธุๆๆๆ