เมื่อซื้อแผ่นขัดหม้อกระทะมาใหม่ ใช้กรรไกรตัดเป็นสี่ส่วน แต่ละส่วนจะมีขนาดเล็ก พอเหมาะในการใช้งาน เมื่อใช้เสร็จแล้วให้ตากแห้งไว้ แผ่นขัดหม้อจะไม่ขึ้นสนิม ผลพลอยได้จากการใช้กรรไกรตัดแผ่นขัด จะทำให้กรรไกรคมขึ้น