Contact

อีสานวันละคำ

  กั้งโกบ (ก., ว.)  

อีสานวันละคำวันนี้ขอเสนอคำว่า "กั้งโกบ" ซึ่งมีความหมายดังนี้

กั้งโกบ (ก.) หมายถึง กริยาอาการในการเอามือข้างหนึ่งข้างใดป้องตาไว้เหนือคิ้ว เพื่อป้องกันไม่ให้แสงเข้าตา

กั้งโกบ (ว.) หมายถึง อาการที่ให้คนอื่นมองด้วยความอิจฉา เช่น

"มื่อนี่มึงฮุ่มฮอมกูหลาย มื่อหนึ่งเมือหน่ากูสิให่มึงกั้งโกบเบิ่งพู่นล่ะ คอยเบิ่งก็แล่วกัน"

(วันนี้แกดูหมิ่นดูแคลนฉันนัก สักวันหนึ่งข้างหน้าแกจะได้ป้องตาดูฉันบ้าง คอยดูก็แล้วกัน)

Posted in Gotoknow GotoKnow By 

Post ID: 81071, Created: , Updated, , License: All Rights Reserved, Read: Click

Tags #test

Recent Posts 

Comments (0)