เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ผมได้เข้าไปพูดคุยกับคุณสำเริง ฟากฟื้น (ตั้ม) ซึ่งรับผิดชอบงานการเงินของคณะสหเวชศาสตร์ ยังเป็นคนรุ่นใหม่ของสำนักงาน และที่สำคัญเพิ่งจะไปเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรมาสด ๆ ร้อน ๆ   ผมพอสรุปประเด็นมาได้ดังนี้

 

 

QA Talk : คุณสำเริง vs บอย

                       
   Q :  ตอนนี้ตั้มรับผิดชอบงานอะไรบ้าง
   A :  ลงบัญชี รายงานการเงินประจำเดือน ทำเรื่องเบิกจ่ายเงินเดือน
          ส่งกองคลัง สรุปรายงานการเงินเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ
          ประจำคณะ
   Q :  งานยุ่งหรือเปล่า
   A :  ผมพยายามทำงานให้เสร็จวันต่อวัน
   Q :  รู้เรื่อง QA ไหม
   A :  เข้าใจดีกว่าเมื่อก่อน แต่ผมยังไม่ได้ลงไปทำเอง มีส่วนร่วม
          ในการทำ QA ของงานการเงิน เพราะตรงกับงานที่ผมทำ
   Q :  วิสัยทัศน์ของสำนักงานคืออะไร
   A :   ผมไม่รู้ครับ รู้แต่ของคณะฯ
   Q :  บรรยากาศสำนักงานเป็นอย่างไรบ้าง
   A :   ผมอยากเห็นทุกคนยิ้มแย้มแจ่มใส ไม่ซีเรียส
   Q :   ทำอย่างไรให้ทุกคนมีจิตสำนึกในคุณภาพ
   A :   สิ่งสำคัญตอนที่เราเริ่มเข้ามาในคณะในครั้งแรก เราตั้งใจไว้ว่า
           อย่างไร ควรทำให้ได้ตามนั้น
    Q :  ถ้ามีตำแหน่งงานที่ดีกว่าคณะสหเวชฯ ตั้มจะไปอยู่ที่อื่นไหม
    A :  ไม่ไปครับ ผมอยู่ที่นี้มีความสุขดี

                                                                                            บอย สหเวช
                                                                                            27 ก.พ. 50