โจทย์ที่ อ.ประพนธ์ ให้แต่ละกลุ่มช่วยกันคิด ช่วยกันเสนอนั้น...  ดิฉันไม่ขอบรรยายเป็นตัวหนังสือนะค่ะ เพราะคำตอบคือ ภาพที่พวกเราร่วมกันวาด ร่วมกันจินตนาการ  จึงไม่อยากปิดกั้นจินตนาการท่านผู้อ่านด้วยค่ะ
 
           โจทย์ข้อที่ ๑ ภาพใหญ่ของสังคมไทยเป็นอย่างไร แล้ว KMI อยู่ตรงไหน (เก็บภาพมาได้แค่ ๒ กลุ่มนะค่ะ เพราะอีกกลุ่มนั้นเป็นกลุ่มดิฉันเองและเป็นคนนำเสนอด้วย.. ก็เลยลืมถ่ายค่ะ.. ทำให้คิดได้ว่า อะไรที่อยู่ใกล้ตัวเรามักจะลืมหรือมองข้าม)

 

 

          โจทย์ข้อที่ ๒ แต่ละคนมองภาพการทำงานของ สคส. เป็นอย่างไร

 

 

          โจทย์ข้อที่ ๓ สิ่งที่ สคส. จะทำใน phase ต่อไป