ใช้น้ำมันที่ทำจากถั่วเหลืองดีกว่าใช้น้ำมันปาล์ม หรือน้ำมันมะพร้าว เพราะจะทำให้คุณค่าทางด้านโภชนาการสูงกว่า