ประโยชน์ของน้ำปลากระป๋อง

เวลาใช้ปลากระป๋อง โดยเฉพาะปลาทูน่า เราจะใช้เฉพาะเนื้อปลาแทนที่จะทิ้งน้ำไป ให้เอาน้ำที่เหลือคลุกกับข้าวเป็นอาหารของสุนัขและแมวต่อไป