การสัมมนาประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

  ติดต่อ

   การสัมมนาประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในเพื่อเป็นการทำ AAR  


              
               เมื่อวันที่  14  กุมภาพันธ์  2550 วัน Valentine สำนักงานประกันคุณภาพได้จัดสัมมนาประธานคณะกรรมการประเมินซึ่งเราจัดเป็นประจำทุกปีหลังการประเมินคุณภาพภายใน (เป็นการทำAAR หรือ C=Check  เพื่อให้ประธานคณะกรรมการฯ ช่วยพิจารณาหน่วยงานที่มี best practices เพื่อนำเสนอสรุปผลการดำเนินงานตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัยและคณะ/หน่วยงานและรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากการประเมินในครั้งที่ผ่านมา เพื่อนำไปปรับกระบวนการประเมินในปีถัดไป

 

              สำหรับการพัฒนาว่าหน่วยงานใดควรได้รับการเสนอว่ามี best practices ในเรื่องใดนั้น สำนักงานประกันคุณภาพจะทำตุ๊กตาหน่วยงานที่มีผลการดำเนินงสูงสุดในด้านต่าง ๆ มาให้ประธานคณะกรรมการพิจารณา ซึ่งก่อนจะสรุปได้ก็มีการพิจารณากันถึง 2 ครั้ง (เพื่อให้ได้ best practices ที่ best จริง ๆ)  รวมทั้งมีข้อเสนอแนะทีเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับปีต่อไป ส่วนผลสรุปว่ามี best practices อะไรบ้างนั้น คงต้องอุบไว้ก่อน รอผลการพิจารณาจากคณะกรรมการอำนวยการประกันคุณภาพ ซึ่งเป็นคณะกรรมการที่จะพิจารณาเป็นกลุ่มสุดท้ายแล้วจะแจ้งผลให้ทราบภายหลัง นอกจากพิจารณา best practices แล้ว ยังได้รับข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์จากประธานคณะกรรมการหลาย ๆ ท่านที่มีประสบการณ์ในการเป็นกรรมการประเมินคุณภาพภายนอกทั้งระดับประเทศและระดับสากลมาร่วมให้ข้อเสนอแนะในการสร้างคลื่นลูกใหม่มาร่วมเป็นกรรมการประเมินและวิธีการประเมิน เพื่อมหาวิทยาลัยจะได้นำไปจัดทำแผนพัฒนาคณะกรรมการประเมินคุณภาพให้มีจำนวนมากพอ แล้วมีระบบสืบทอดหรือสร้างทายาทเพื่อให้วงจรคุณภาพหมุนไปได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงจัดทำแผนพัฒนาระบบประเมินคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยในอนาคต

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

หมายเลขบันทึก: 80850, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 17:34:13+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #best practices#ม.อ.7.1#การพัฒนาคณะกรรมการประเมินฯ#สำนักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์#แผนพัฒนาคณะกรรมการประเมินฯ#แผนพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (2)

  • สวัสดีค่ะ
  • เข้ามาทักทาย ยินดีต้อนรับ  Blogger คนใหม่
  • ใจร้อนอยากทราบหน่วยงาน best practices  แล้วละซิ
nuanjira
IP: xxx.12.74.8
เขียนเมื่อ 

 -ขอบคุณค่ะ

จะแจ้งเร็วๆนี้ค่ะ เพราะผลการพิจารณาเพิ่งผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการประกันคุณภาพเมื่อวานนี้เองค่ะ

NP