ผมกำลังมองว่า จะเปิดภาควิชาเจ๊าะแจ๊ะศาสตร์ดีไหม เพราะชีวิตเราทุกวันนี้ ยุ่งพัลวันพัลเกอะไรก็ไม่รู้ ผมหมายถึงสิ่งละอันพันละน้อยในวันหนึ่งๆของเรา บางคนอาจจะมีเรื่องราวเข้ามามากมาย ทำให้ตารางนัดหมายยุ่งเหยิงขีดโยงเปรอะไปหมด โดยเฉพาะคนที่ทำงานนอกระบบ ที่ต้องพร้อมจะปรับเปลี่ยนกิจกรรมให้หมุนได้ 360 องศา ผมเองก็ตกอยู่ในห่วงที่ว่านี้ เจ้าโทรศัพท์นี้แหละมันคือหน้าม้าทางเทคโนโลยีตัวดีเชียวแหละ มันเที่ยวชักจูงคนโน้นคนนี้ให้มาพบเรา เจ้ากี้เจ้าการไม่มีตกหล่นแม้แต่น้อย ผมอยู่ในป่าบางทีรับสัญญาณไม่ได้ หรือมีพันธะติดพันกับงานอื่น มันยังเอาใจด้วยการบันทึกความจำเตือนเราอีก มันยิ่งกว่าเงาตามตัว   

ตอนนี้มันเข้ามานั่งบัญชาการอยู่ในหัวใจเรา ทำหน้าที่ทั้งมือถือและมือถึง ..ผมกำลังคิดว่าทำอย่างไรนะมันถึงจะคุยโทรศัพท์จ๊ะจ๋าแทนผมได้ ถ้าเป็นจริงได้เมื่อไหร่ เจ้าหนิง เจ้าแป๊ด เจ้าลูกหว้า คงได้รับฟังเสียงคิดถึงที่ตู๊ดๆๆ ไปปลุกบ่อยๆ อ.Paew .สมพร อ.จันทรรัตน์ คุณหมอรวิรรณ หนุ่มขจิต หนุ่มอำเภอปาย ดอยเต่าที่เศร้าหัวใจ ก็คงได้รับเสียงอีเล็กโทรนิคปลอบโยน ท่านดงหลวง บีแมน ฯลฯ ก็คงไม่ละเว้น

     เมื่อวานนี้หน้าม้าเตรียมรายการไว้ให้ 4-5เรื่อง

ขอเล่าพอสังเขปตามแบบฉบับเจ๊าะแจ๊ะศาสตร์ก็แล้วกันนะครับ  

1.     ดร .แสวง รวยสูงเนิน นำ Dr James Smith ซึ่งเป็นผู้ประเมินโครงการของ สถาบันน้ำนานาชาติ มาติดตามโครงการในประเทศไทย เราได้แลกคำถามกันหลายประเด็น ผมอธิบายวิธีคิดและมองเรื่องการจัดการน้ำของมหาชีวาลัยอีสาน ใน 2 ส่วนหลัก คือ

1.1การศึกษาภาพรวมโครงสร้างระบบนิเวศของประเทศที่อยู่ในเขตร้อนชื้น ซึ่งจะต้องใส่ใจให้มากเรื่องสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ โดยเฉพาะต้นทุนธรรมชาติที่เป็นป่าไม้ ภูเขา ลำเนาไพร ตัวชี้วัดระยะต้น-กลาง-ยั่งยืน อยู่ที่คุณภาพของสภาพธรรมชาติที่เสียดุลมากหรือน้อย ประเทศนี้ควรจะมีแผนแม่บทที่ชัดเจนและการรับลูกกันอย่างเป็นระบบที่หวังผลได้

1.2การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม มาบริหารจัดการน้ำเพื่อช่วยเหลือระบบธรรมชาติที่ติดลบอยู่ในปัจจุบัน เราตอบได้แล้วยังว่า ชนิด ขนาด คุณสมบัติ ที่เหมาะสมของเทคนิคการจัดการน้ำอยู่ตรงไหนเป็นอย่างไร

1.3 เรื่องนี้จะนำไประดับสู่นโยบายหรือเป็นวาระแห่งชาติได้อย่างไร อีตาฝรั่งคนนี้มองมุมกลับและถาม ผมตอบว่า งานวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่น งานที่มหาชีวาลัยอีสาน งานที่ชาวสมาชิกKM.ชุมชน ที่ดำเนินการไปล้วนเป็นคำตอบเชิงประจักษ์ สิ่งเหล่านี้ได้สะท้อนอยู่ในรายงานของหน่วยงานและสถาบันของรัฐเป็นระยะอยู่แล้ว ในขณะเดียวกัน ก็ปรากฏอยู่วาระประชุม การจัดเนื้อหาในการอบรม รวมทั้งแทรกอยู่ในสื่อที่เผยแพร่ผ่านระบบการสื่อสาร  

     

2. บริษัท JSL.มาถ่ายทำสารคดีคนทำเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ผมก็สัมภาษณ์ให้ความเห็นว่าเรื่องนี้มันเป็นวินัยทางสังคม ที่ควรจะสร้างขึ้นให้เป็นปึกแผ่นระดับค่านิยมหรือเป็นวัฒนธรรมไทย ที่กำหนดการเดินสายกลางเป็นแนวทางในวิถีไทย หลังจากนั้นก็ไปถ่ายทำกิจกรรม ไปหยุดมุมโน้นนิดคุยกันนี่หน่อย เอ้อ ! เข้ากับหัวข้อเรื่องเจาะแจ๊ะศาสตร์เชียวแหละ เขาบอกว่าจะนำไปออกรายการทีวีทุกช่องรายการหลังข่าวพระราชสำนัก ส่วนจะเป็นวันไหนบ่ฮู้ จะโทรมาบอกล่วงหน้าอีกที 

  3.  เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคามมาหารือ เรื่องการฝึกอบรมเกษตรกรต้นแบบที่ทำเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ที่มหาชีวาลัยอีสานรับผิดชอบอยู่ 2 จังหวัด คือบุรีรัมย์ และมหาสารคาม รายการนี้ไม่ยากเพราะเขามาบอกว่า เขาเห็นควรในเรื่องหลักสูตรอย่างนี้ๆๆ ผมออกแบบหลักสูตรอย่างนี้ มีเป้าหมายและวัตถุประสงค์เพื่ออะไรและอย่างไร เป็นการเจ๊าะแจ๊ะครั้งที่3ของวันนี้  

            

4. บริษัทในเครือปูนซีเมนต์ไทย มาเข้าค่ายวิศวกรทางสังคม เป็นเวลา 3วัน ช่วงที่ปฐมนิเทศก็เล่าให้ชาวปูนฯฟังว่าที่นี่คิดและทำอะไร เมื่อคืนนี้เปิดฉากแลกเปลี่ยนความเห็นด้านเศรษฐกิจ-สังคม-การเมือง กันอย่างสนุก เนื่องจากมากัน5-6 บริษัท เลยให้แนะนำตัวแล้วเล่าถึงผลิตภัณฑ์แต่ละบริษัทอยู่ในสถานะภาพทางการผลิตการค้าอย่างไร      ตอนท้ายผมโยนประเด็นให้คลุกความคิด ในกรณีที่บริษัทปูนซีเมนต์ไทยมีหนี้หลายหมื่นล้านบาทตอนช่วงฟองสบู่แตก มีการขายบริษัทลูกออกไปจำนวนหนึ่ง พนักงานที่เคยคิดว่ามีความมั่นคงในอนาคต รู้สึกอย่างไร ชาววิศวกรเปิดอกเล่าถึงความรู้สึกและการแก้ไขปัญหา เป็นกรณีการแก้วิกฤติที่น่าสนใจ ช่วงท้ายมีการแบ่งกลุ่ม ที่จะออกไปศึกษาดูงานในพื้นที่วันพรุ่งนี้ แล้วแยกกันไปนอนตบยุง  

นอกจากนี้ ผมยังมีเรื่องปลีกย่อยอื่น เช่น อาจารย์จากโรงเรียนสตึกมาหารือจะเอาเด็กปวช .มาจัดงานอำลารุ่นที่นี่ หนูออยลูกสาวจากคณะสถาปัตย์ ม.เชียงใหม่ เตรียมขนผ้าผ่อนมาปักหลักทำวิทยานิพนธ์อย่างน้อย2ปี ต้องเตรียมที่อยู่ที่พักให้ลูกรักจากแดนไกล .อุทัยจะทำโครงงานเห็ดครบวงจร ไว้สอนอาชีพภาคปฏิบัติให้ชาวบ้านรู้จักการสร้างแหล่งอาหารและรายได้เสริม น้าสอนวางแผนปลูกผักหลายชนิดไว้ต้อนรับลูกหลานที่จะมาจัดมหกรรมตะหลิวโลกในต้นเดือนเมษายน น้าสุทินกำลังทดลองเอาต้นอ้อยมาสับป่นกับเครื่องตัวใหม่เลี้ยงวัว ยายลานสนุกกับการเก็บไข่ไก่ที่ได้เพิ่มมากขึ้นฟองใหญ่ขึ้น  ครูพันดาเตรียมออกแบบเก็บข้อมูลเกษตรกร ที่จะรับเข้าค่ายอบรมฤดูร้อนเดือนละ100 ชีวิต    

ผมตั้งใจว่าจะเขียนถึงญาติชาวก๊วนมหาชีวาลัยอีสานวันละคน ตอนนี้มาถึงลำดับที่ 9แล้ว แต่ดูหน้ากระดาษเห็นว่าเหลือน้อย ขอยกยอดไปไว้วันพรุ่งนี้ดีไหมครับ