หน้าม้า ทางเทคโนโลยี

ผมกำลังมองว่า จะเปิดภาควิชาเจ๊าะแจ๊ะศาสตร์ดีไหม เพราะชีวิตเราทุกวันนี้ ยุ่งพัลวันพัลเกอะไรก็ไม่รู้ ผมหมายถึงสิ่งละอันพันละน้อยในวันหนึ่งๆของเรา

 

ผมกำลังมองว่า จะเปิดภาควิชาเจ๊าะแจ๊ะศาสตร์ดีไหม เพราะชีวิตเราทุกวันนี้ ยุ่งพัลวันพัลเกอะไรก็ไม่รู้ ผมหมายถึงสิ่งละอันพันละน้อยในวันหนึ่งๆของเรา บางคนอาจจะมีเรื่องราวเข้ามามากมาย ทำให้ตารางนัดหมายยุ่งเหยิงขีดโยงเปรอะไปหมด โดยเฉพาะคนที่ทำงานนอกระบบ ที่ต้องพร้อมจะปรับเปลี่ยนกิจกรรมให้หมุนได้ 360 องศา ผมเองก็ตกอยู่ในห่วงที่ว่านี้ เจ้าโทรศัพท์นี้แหละมันคือหน้าม้าทางเทคโนโลยีตัวดีเชียวแหละ มันเที่ยวชักจูงคนโน้นคนนี้ให้มาพบเรา เจ้ากี้เจ้าการไม่มีตกหล่นแม้แต่น้อย ผมอยู่ในป่าบางทีรับสัญญาณไม่ได้ หรือมีพันธะติดพันกับงานอื่น มันยังเอาใจด้วยการบันทึกความจำเตือนเราอีก มันยิ่งกว่าเงาตามตัว   

ตอนนี้มันเข้ามานั่งบัญชาการอยู่ในหัวใจเรา ทำหน้าที่ทั้งมือถือและมือถึง ..ผมกำลังคิดว่าทำอย่างไรนะมันถึงจะคุยโทรศัพท์จ๊ะจ๋าแทนผมได้ ถ้าเป็นจริงได้เมื่อไหร่ เจ้าหนิง เจ้าแป๊ด เจ้าลูกหว้า คงได้รับฟังเสียงคิดถึงที่ตู๊ดๆๆ ไปปลุกบ่อยๆ อ.Paew .สมพร อ.จันทรรัตน์ คุณหมอรวิรรณ หนุ่มขจิต หนุ่มอำเภอปาย ดอยเต่าที่เศร้าหัวใจ ก็คงได้รับเสียงอีเล็กโทรนิคปลอบโยน ท่านดงหลวง บีแมน ฯลฯ ก็คงไม่ละเว้น

     เมื่อวานนี้หน้าม้าเตรียมรายการไว้ให้ 4-5เรื่อง

ขอเล่าพอสังเขปตามแบบฉบับเจ๊าะแจ๊ะศาสตร์ก็แล้วกันนะครับ  

1.     ดร .แสวง รวยสูงเนิน นำ Dr James Smith ซึ่งเป็นผู้ประเมินโครงการของ สถาบันน้ำนานาชาติ มาติดตามโครงการในประเทศไทย เราได้แลกคำถามกันหลายประเด็น ผมอธิบายวิธีคิดและมองเรื่องการจัดการน้ำของมหาชีวาลัยอีสาน ใน 2 ส่วนหลัก คือ

1.1การศึกษาภาพรวมโครงสร้างระบบนิเวศของประเทศที่อยู่ในเขตร้อนชื้น ซึ่งจะต้องใส่ใจให้มากเรื่องสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ โดยเฉพาะต้นทุนธรรมชาติที่เป็นป่าไม้ ภูเขา ลำเนาไพร ตัวชี้วัดระยะต้น-กลาง-ยั่งยืน อยู่ที่คุณภาพของสภาพธรรมชาติที่เสียดุลมากหรือน้อย ประเทศนี้ควรจะมีแผนแม่บทที่ชัดเจนและการรับลูกกันอย่างเป็นระบบที่หวังผลได้

1.2การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม มาบริหารจัดการน้ำเพื่อช่วยเหลือระบบธรรมชาติที่ติดลบอยู่ในปัจจุบัน เราตอบได้แล้วยังว่า ชนิด ขนาด คุณสมบัติ ที่เหมาะสมของเทคนิคการจัดการน้ำอยู่ตรงไหนเป็นอย่างไร

1.3 เรื่องนี้จะนำไประดับสู่นโยบายหรือเป็นวาระแห่งชาติได้อย่างไร อีตาฝรั่งคนนี้มองมุมกลับและถาม ผมตอบว่า งานวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่น งานที่มหาชีวาลัยอีสาน งานที่ชาวสมาชิกKM.ชุมชน ที่ดำเนินการไปล้วนเป็นคำตอบเชิงประจักษ์ สิ่งเหล่านี้ได้สะท้อนอยู่ในรายงานของหน่วยงานและสถาบันของรัฐเป็นระยะอยู่แล้ว ในขณะเดียวกัน ก็ปรากฏอยู่วาระประชุม การจัดเนื้อหาในการอบรม รวมทั้งแทรกอยู่ในสื่อที่เผยแพร่ผ่านระบบการสื่อสาร  

     

2. บริษัท JSL.มาถ่ายทำสารคดีคนทำเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ผมก็สัมภาษณ์ให้ความเห็นว่าเรื่องนี้มันเป็นวินัยทางสังคม ที่ควรจะสร้างขึ้นให้เป็นปึกแผ่นระดับค่านิยมหรือเป็นวัฒนธรรมไทย ที่กำหนดการเดินสายกลางเป็นแนวทางในวิถีไทย หลังจากนั้นก็ไปถ่ายทำกิจกรรม ไปหยุดมุมโน้นนิดคุยกันนี่หน่อย เอ้อ ! เข้ากับหัวข้อเรื่องเจาะแจ๊ะศาสตร์เชียวแหละ เขาบอกว่าจะนำไปออกรายการทีวีทุกช่องรายการหลังข่าวพระราชสำนัก ส่วนจะเป็นวันไหนบ่ฮู้ จะโทรมาบอกล่วงหน้าอีกที 

  3.  เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคามมาหารือ เรื่องการฝึกอบรมเกษตรกรต้นแบบที่ทำเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ที่มหาชีวาลัยอีสานรับผิดชอบอยู่ 2 จังหวัด คือบุรีรัมย์ และมหาสารคาม รายการนี้ไม่ยากเพราะเขามาบอกว่า เขาเห็นควรในเรื่องหลักสูตรอย่างนี้ๆๆ ผมออกแบบหลักสูตรอย่างนี้ มีเป้าหมายและวัตถุประสงค์เพื่ออะไรและอย่างไร เป็นการเจ๊าะแจ๊ะครั้งที่3ของวันนี้  

            

4. บริษัทในเครือปูนซีเมนต์ไทย มาเข้าค่ายวิศวกรทางสังคม เป็นเวลา 3วัน ช่วงที่ปฐมนิเทศก็เล่าให้ชาวปูนฯฟังว่าที่นี่คิดและทำอะไร เมื่อคืนนี้เปิดฉากแลกเปลี่ยนความเห็นด้านเศรษฐกิจ-สังคม-การเมือง กันอย่างสนุก เนื่องจากมากัน5-6 บริษัท เลยให้แนะนำตัวแล้วเล่าถึงผลิตภัณฑ์แต่ละบริษัทอยู่ในสถานะภาพทางการผลิตการค้าอย่างไร      ตอนท้ายผมโยนประเด็นให้คลุกความคิด ในกรณีที่บริษัทปูนซีเมนต์ไทยมีหนี้หลายหมื่นล้านบาทตอนช่วงฟองสบู่แตก มีการขายบริษัทลูกออกไปจำนวนหนึ่ง พนักงานที่เคยคิดว่ามีความมั่นคงในอนาคต รู้สึกอย่างไร ชาววิศวกรเปิดอกเล่าถึงความรู้สึกและการแก้ไขปัญหา เป็นกรณีการแก้วิกฤติที่น่าสนใจ ช่วงท้ายมีการแบ่งกลุ่ม ที่จะออกไปศึกษาดูงานในพื้นที่วันพรุ่งนี้ แล้วแยกกันไปนอนตบยุง  

นอกจากนี้ ผมยังมีเรื่องปลีกย่อยอื่น เช่น อาจารย์จากโรงเรียนสตึกมาหารือจะเอาเด็กปวช .มาจัดงานอำลารุ่นที่นี่ หนูออยลูกสาวจากคณะสถาปัตย์ ม.เชียงใหม่ เตรียมขนผ้าผ่อนมาปักหลักทำวิทยานิพนธ์อย่างน้อย2ปี ต้องเตรียมที่อยู่ที่พักให้ลูกรักจากแดนไกล .อุทัยจะทำโครงงานเห็ดครบวงจร ไว้สอนอาชีพภาคปฏิบัติให้ชาวบ้านรู้จักการสร้างแหล่งอาหารและรายได้เสริม น้าสอนวางแผนปลูกผักหลายชนิดไว้ต้อนรับลูกหลานที่จะมาจัดมหกรรมตะหลิวโลกในต้นเดือนเมษายน น้าสุทินกำลังทดลองเอาต้นอ้อยมาสับป่นกับเครื่องตัวใหม่เลี้ยงวัว ยายลานสนุกกับการเก็บไข่ไก่ที่ได้เพิ่มมากขึ้นฟองใหญ่ขึ้น  ครูพันดาเตรียมออกแบบเก็บข้อมูลเกษตรกร ที่จะรับเข้าค่ายอบรมฤดูร้อนเดือนละ100 ชีวิต    

ผมตั้งใจว่าจะเขียนถึงญาติชาวก๊วนมหาชีวาลัยอีสานวันละคน ตอนนี้มาถึงลำดับที่ 9แล้ว แต่ดูหน้ากระดาษเห็นว่าเหลือน้อย ขอยกยอดไปไว้วันพรุ่งนี้ดีไหมครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM ในมหาชีวาลัยอีสาน

คำสำคัญ (Tags)#พัฒนบูรณาการศาสตร์#มหาชีวาลัยอีสาน#โรงเรียนบ้านเม็กดำ#ครูบาฯ

หมายเลขบันทึก: 80810, เขียน: 27 Feb 2007 @ 05:37 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:50 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 29, อ่าน: คลิก


ความเห็น (29)

พ่อครูคะ

ต่อไปหนูจะบ่นเรื่องการทำงานว่า "เหนื่อย" ให้น้อยที่สุด (ทั้งที่ไม่ค่อยจะบ่น)

อ่านงานพ่อครูแล้ว น้ำตาซึมนะพ่อนะ  ในขณะที่พวกหนู ๆ (ตัวโต ๆ ทั้งหลาย ภารกิจในงานรับผิดชอบเพียงด้านเดียว....บางครั้ง(ก็) บ่น ๆ ๆ ๆ ๆ)  เห็นพ่อครูเป็นแบบอย่างแล้ว  ทำให้การนับถอยหลังของตัวเอง  ต้องกลับมาคิดวางแผนให้แน่ชัดในเป้าหมายมากขึ้น

ความ(ไม่)ลับ  บางวัน....หนูก็อยากปาโทรศัพท์ทิ้งเหมือนกันค่ะ  แต่เสียดาย เลยคิดว่าเอามาตำส้มตำดีกว่า......

ด้วยความเคารพรัก

พ่อครูฯ ขา

         หนูไม่ยอมนะคะ หนูส่งความเห็นตั้งแต่ตอน 05.45  น.  แต่พอพิมพ์ความเห็นปุ๊บ ส่งปั๊บ  ปรากฎว่า เน็ตหลุด  แทบจะร้องไห้ เพราะรอให้ติดอีกทีไม่ไหวค่ะพ่อ เพราะต้องรีบไปอาบน้ำ จัดการอาหารให้ลูก ๆ เลยมาหลังพี่อึ่งฯ เลย  ฮือ ๆ

       อยากบอกพ่อครูฯ ว่า ขนาดเมื่อวาน หนูทำหน้าที่อย่างเดียวคือ จัดอบรมให้บุคลากร  หนูยังเหนื่อยแทบตาย  ถึงบ้าน หัวถึงหมอน หลับเป็นตายเลย

          พ่อครูฯ ทำได้อย่างไรตั้งหลายอย่าง มีพลังเหลือเฟือจริง ๆ ทุกอย่างที่พ่อครูฯ ทำให้พวกเราเห็น มันเหมือนกับพ่อครูฯ สอนพวกเราในหลาย ๆ เรื่องเลยค่ะ

                อยากบอกพ่อครูฯ ว่า ถึงแม้จะไม่ได้มีโอกาสสื่อสารกัน แต่เรามีสิ่งหนึ่งที่ส่งถึงกันเสมอ  นั่นคือ โทรจิต ไงค่ะ  เรารับรู้ได้ถึงความห่วงใย ความเป็นห่วง  ที่ต่างมีให้ซึ่งกันและกัน ซึ่งสื่อสารได้เร็ว และอยู่นานกว่าการสื่อสารแบบใด ๆ ค่ะ 

         ท้อเมื่อไหร่ คิดถึงเมือ่ไหร่ ก็สุขใจเมื่อนั้น ค่ะ

         ฝากขอบคุณ ลุง ป้า นา อา ที่บ้านสวนพ่อครูฯ ด้วยนะคะ ที่กรุณาเตรียมทุกอย่างให้พวกเราได้ไปแสดงฝีมือควงตะหลิว งานนี้อร่อย ไม่อร่อย  ได้โทษผัก กันบ้างแหละ  อิอิ

          อ้อ พ่อครูคะ  ผักสายบัว พอหาได้ไหมค่ะ อยากทำต้มกะทิสายบัวใส่ปลาทุนึ่ง ให้ลูกชาย 2 คนของพ่อ ได้ทานจัง  เผื่อจะเข้ากับเพลง "สายบัว สายบัว ให้น้องเตรียมตัว ขันหมากจะมา ขอเดือนสี่ ไปแต่งปีหน้า" อิอิ

       วันนี้ มีจัดอบรมอีกหนึ่งวันค่ะ  ไว้เย็น ๆ จะแวะมานวดเท้าให้นะคะ

 

P

คำว่า เหนื่อย มีอยู่จริง

แต่ในพจนานุกรมส่วนตัว เอาประดาษปิดไว้ได้ชั่วคราว

พวกเราทำงานกันสุกสนุกสนานทุกคนเลยนะนี่

P
 •  สมควรแล้ว ที่จะเจ้า 2 หนุ่ม
 • จะต้องกินทั้งสายบัว และใบบัวบก
 • ตอนนี้กำลังครางฮือๆ เพราะโดนถล่มหนัก
เขียนเมื่อ 

กราบสวัสดี พ่อครูบาสุทธินันท์ครับ

แนะนำตัวนิดนึง เพราะเป็นหน้าใหม่เข้าหาผู้ใหญ่ ผม นพ.สกล สิงหะ อยู่สงขลาครับ เป็นแฟน (พันธุ์แอบ) website พ่อครูบาอยู่หลายเพลา อย่างน้อยก็ฟังเพลงอันไพเราะ (บางวันเปิดเป็นครึ่งวันไปเรื่อยๆ ฮัมประกอบ)

กิจกรรมที่พ่อครูบาทำคงจะต่างจากที่ผมทำอย่างสิ้นเชิง แต่อยากจะเรียนว่าถึงแม้จะต่าง แต่ อรรถรสในการทำงาน ของพ่อครูบาเป็นอะไรที่สดชื่น และดื่มได้ไม่มีวันเบื่อ และเหมือนอย่างที่หลายๆคนเขียน อ่านแล้วได้ effect ของการดื่มยาโด๊บ โดยไม่ต้องลำบากตับไตไส้พุงครับ

อยากจะขอบคุณ แล้วจะขอมาแอบอ่าน แอบฟังเพลง แอบดื่มน้ำอมฤต จากที่นี่อีกเรื่อยๆครับ

P
Phoenix เมื่อ
 • ขอบคุณครับ ที่มีความสุขในการอ่าน
 • เราก็อยากจะเรียนรู้กับท่านไม่น้อยกว่ากันหรอกนะครับ
 • มีอะไรจะให้คนป่าเรียนรู้ก็เชิญเหวี่ยงมาทางนี้บ้างนะครับ
 • ขอบคุณครับ
เขียนเมื่อ 
 • วันนี้ ทนเป็นอีแอบต่อไปไม่ไหว ขอออกมาน้ำตาซึมด้วยคนนะคะ คุณอึ่งอ๊อบ        
 • ขอมอบดอกไม้ช่อนี้ สำหรับท่านครูบา ด้วยความรักและนับถืออย่างสุดซึ้ง....จากแฟนพันธุ์แอบตัวจริง...
เขียนเมื่อ 
 • งานผมยุ่งมากเลยครับพ่อ
 • แต่ว่าน้อยกว่าพ่อครับ
 • 4 รายการต่อวัน พระเจ้าช่วยกล้วยทอด !!!!
 • ดูแลสุขภาพบ้างนะครับพ่อ
 • มีพี่พาดพิงมาครับ
 • สายบัว สายบัว ให้น้องเตรียมตัว ขันหมากจะมา ขอเดือนสี่ ไปแต่งปีหน้า"
 • พี่หน้าไม่ทันแล้วครับ น้องไปต่างประเทศแล้วพี่ ขอเป็นปีนี้ได้ไหม ยิ้ม ยิ้ม

สวัสดีค่ะพ่อครูบาฯ

เห็นแล้วว่าเหนื่อยจริง ๆ ไหนงานรับแขก งานประจำ งานจร โอโห! แขก VIP ทั้งนั้น ขอชื่นชมจากน้ำใสใจจริง

 

P

ดอกไม้สวยถูกใจมาก

ขอบคุณน้ำใจที่ท่วมโลก

P

เราต้องถือคติอย่างนี้ครับ

งานมาก ดีกว่าไม่มีงานทำ

ตกงาน ทุกข์ ยิ่งกว่าตกสวรรค์ ครับ

ตายเพราะงาน ดีกว่าอดตายเพราะว่างงาน ครับ

ขอบคุณครับที่เข้าใจ คนทำงาน

เขียนเมื่อ 

เรียนท่านครูบา

              อย่าลืมรักษาสุขภาพนะค่ะเห็นงานเยอะจริงๆราณีเป็นห่วง เดี๋ยวไม่มีคนช่วยดูหลักสูตร   เฮฮาศาสตร์

 • พ่อครูขา  ดูแลสุขภาพด้วยนะคะ  เป็นห่วงจังเลย
 • มีอะไรที่หนิงช่วยได้  บอกเลยนะคะ  ฮาโหลๆ.. เราไม่ไกลกันเลยเด้อ..
P

 นี่แหละหนาเจ้าตำหรับตัวจริง

เธอเป็นคนบัญญัติหลักสูตร

เฮฮาศาสตร์ คิดได้ไงนี่

P

 ฮาโหลๆๆๆ

ขอบใจสาวน้อย

อิอิ หกโหล เจ็ดโหล ค๊า

ก็เพราะเทคโนโลยีนี่หละพ่อ...ดีและไม่ดีอยู่ที่ใช้

ที่สำคัญเทคโนโลยีทำให้ไม่ไกลกันครับ

.......

งานเยอะไม่เหงาดีนะครับ แต่ก็หนักมาก ใครๆก็มุ่งตรงไป มหาชีวาลัย

ผมเป็นห่วงอาจารย์ใหญ่มากครับ

ขอให้ท่านรักษาสุขภาพ ให้แข็งแรง และมีความสุขทุกวัน

 

                                                              หนุ่มเมืองปาย

 

หนุ่มดอยเต่าเปลี่ยนทาง

เข้ามาหาผู้ใหญ่

โอดกาเหว่าเร้ารำพัน

เขียนเมื่อ 

....ครูบาทำงานไม่เห็นแก่เหน็ดเหนื่อย...แต่พวกเราชวนก๊วนเป็นห่วงค่ะ....งานเป็นยาชูกำลังของครูบาใช่มั้ยค่ะ...แต่ก็ต้องดูแลสุขภาพด้วยนะค่ะ จะได้ทำงานไปนานๆ ค่ะ......

ถ้าบล็อกนอกจากจะส่งตัวหนังสือ ส่งความห่วงใย และความคิดถึงแล้ว ถ้าส่งแรงและพลังเสริมช่วยได้ ก็จะดียิ่งขึ้นไปอีกนะค่ะ....... ด้วยความเคารพค่ะ

P

 เพิ่งอ่านเจอตำราในบล็อก เขาว่าไว้ในเรื่องดีท็อกซ์

ว่าจะทดลองทำ มะรืนนี้ เพราะดูจะพอมีเวลาอยู่บ้าง

เขาว่าไว้ดังนี้ครับ..

เครื่องดื่มที่ช่วยในการล้างของเสียและไขมันในลำไส้โดยไม่ต้องทำดีท๊อกซ์ สิ่งที่ต้องเตรียมหาง่ายๆ มากๆ
1.เตรียมมะนาวลูกใหญ่ 1 ลูก หรือลูกเล็ก 2 ลูก
2.โยเกริตย์ 1 ถ้วย (หรือนมเปรี้ยวก็ได้ค่ะ) หรือ 150 CC หรือน้อยกว่านั้นถ้าถ่ายเหลวอยู่แล้ว
3.เติมน้ำผึ้ง 1 ช้อนโต๊ะ
4. นมสดจริงๆ ประมาณ 100 CC
=== ส่วนขั้นตอนต่อไปก็ง่ายยิ่งกว่าค่ะ...ตามมาข้างล่างนี้เล้ยยย===
1) ฝานมะนาวน๊ะ 2 ลูก
2) บีบคั้นน้ำมะนาวใส่แก้วให้หมดเลยค่ะ  จากนั้นก็เทโยเกิร์ตลงไปในแก้วที่เราคั้นน้ำมะนาวไว้แล้ว ตามด้วยนมสดจ้า สุดท้ายก็อย่าลืมน้ำผึ้งผสมลงไปด้วย 1 ช้อนโต๊ะนะคะ แล้วก็คนๆๆๆ ทุกอย่างที่เราใส่ลงไปในแก้วให้เข้ากันค่ะ.
..แล้วก็ดื่มให้หมดแก้วเลย....อึ๊กๆๆๆๆ
===ที่สำคัญคือต้องดื่มก่อนอาหารเช้า..หรืออาหารมื้อแรกในแต่ละวัน=== เกี่ยวกับสรรพคุณ และคุณประโยชน์
***ผสมทุกอย่างเข้ากันแล้ว ดื่มช่วงเช้าก่อนอาหาร จะช่วยละลายของเสียในลำไส้ ไขมันอุดตันต่างๆ และช่วยลดน้ำหนัก ประมาณ 2 อาทิตย์จะเห็นผลว่า นอนหลับง่าย ไม่หงุดหงิดง่าย ผิวที่แห้งกร้านจะขาวผ่อง รอยเหี่ยวย่นจะลบเลือน ร่างกายจะสดชื่น สังเกตจากตอนตื่นนอนตอนเช้าร่างกายจะไม่เพลีย และช่วยลดการเสี่ยงโรคมะเร็งด้วยค่ะ
=== เพื่อนๆ ทุคนที่สนใจลองทำทานดูนะคะ....ขอให้สุขภาพดีสวยใส หล่อเฟี้ยวกันทุกๆ คนเลยนะคะ === **** กินตอนเช้าลดนน. กินตอนเย็นเพิ่มนน. คนจะลดระวังอย่ากินตอนเย็นนะ *** อาจารย์ว่าสูตรนี้จะดีไหมครับ?

 

เขียนเมื่อ 
 • คุณพ่อขา...แต่ต้องดูก่อนนะคะว่าคนที่ดื่มมีโรคประจำตัวอะไรหรือเปล่า  คุณป้าหว้าท่านเป็นโรคไต  เบาหวาน  หัวใจ...ทานแล้วไม่ดีค่ะ
 • ว่าแต่ลดน้ำหนักได้จริงๆหรือคะ...อิอิอิ...น่าสน
น่าลองดู เหมือนกันนะ

 เรียนคุณพ่อครูบาฯ

            แวะมานวดเท้าให้พ่อค่ะ  เหนื่อยไหมค่ะวันนี้  ฝนยังตกอยู่รึเปล่าค่ะ  ช่วงฝนตกหนัก ๆ พ่อครูฯ อย่าเสียบชาร์ทแบตเครือ่งโน๊ตบุ๊กไว้นะคะ  ถ้าฟ้าผ่า จะทำให้แบตเตอรี่ของโน๊ตบุก ไฟกระชาก และเสียได้ค่ะ

       ว่าแต่ อุ้ย มีแอบบอกสูตรลดน้ำหนักด้วย  ว่าไงค่ะ พี่หนิง เราจะมาลองด้วยกันไหม  เป็นโครงการนำร่อง ว่าไงค่ะ

 

 •  พ่อครูขา  ถ้าไม่มีโรคประจำตัวอะไร  ทำทานเลยค่ะ  อร่อยดี ขับถ่ายดีค่ะ
 • อ.ลูกหว้าขา   พี่หนิงเคยทำกินมานานแล้วอ่ะค่ะ  เรื่องนน.ตัวไม่เห็นผลหรอกค่ะ
เขียนเมื่อ 
 • พ่อครูบาครับ
 • สูตรที่พ่อบอกลองทำดูแล้วใส่น้ำผึ้งด้วย
 • ผมคงกินมากไปหน่อย
 • อ้วนเลยครับพ่อ น้ำหนักขึ้นทันตาเห็น กินทุกๆเย็น
 • ฮ่าๆๆๆ
เขียนเมื่อ 
 • อืม..1.พี่แป๊่ด  2. พี่หนิง 3.ลูกหว้า  เรามาชิมเพื่อความอร่อยกันดีกว่า  ไม่ต้องไปลดมันหรอกน้ำหนักหน่ะ
 • ที่นับไม่ใช่อะไรหรอกค่ะ  มีคนบอกคุณพ่อเป็นท้าวสามลและลูกสาวทั้ง 7  กำลังนับให้ครบ 7

อาจารย์ลูกหว้าขา  ลูกสาวพ่อครูบา  ก็นี่ไง

 • อาจารย์จันทรรัตน์ 
 • อาจารย์แป๋ว
 • พี่อึ่งอ๊อบ 
 • อาจารย์ราณี 

ไงคะ  ครบ 7 ธิดาอันตราย  555 ^__*

P

ฝนตกนิดหน่อย กลับทำให้อากาศร้อนอบอ้าวมากขึ้น

แต่เขตรอบๆเขาตกกันครึกครื้น แต่ที่นี่แห้ว แห้ง เหี่ยว เหมือนเดิม ยังรอฝน คาดว่าจะตกในเร็ววันนี้ 

คุณพ่อคะ

   ที่พ่อครุฯ บอกว่า "ที่นี่แห้ว แห้ง เหี่ยว " หนูว่า ผิดคาดนะคะ  ที่นี่กลับชุ่มฉ่ำไปด้วย พลังแห่งสายฝนที่ไหลไม่มีวันหมด

         นั่นคือ พลังใจ พลังกาย และพลังศรัทธา ที่พ่อครูมีให้พวกเรา  และที่พวกเรามีให้พ่อครูฯ ยังไงละค่ะ

           ไม่มีวันเหือดแห้งอยู่แล้ว