รวบรวม blogs ที่น่าสนใจ

เป็นคนไม่ชอบจัดโต๊ะ ชอบโยนของ ดังนั้นขอให้คาดหวังความไม่เป็นระเบียบ ไม่เป็นหมวดหมู่

เพราะผมประเภท "อ่านลุย" ครับ!!

ประเดิมด้วย แนะนำรวม blog ของคุณโอ๋ ก่อนเลย