วันหยุดที่ผ่านมาไม่ต้องอยู่เวร  ไม่โดนตามผ่าตัด  ทำให้รู้สึกสบายๆมาก  ช่วงที่สบายๆสามารถทำให้เกิดความคิดเพื่อการทบทวนตนเองหลายอย่าง  และหนึ่งในนั้นก็คือ 

  •          การตั้งคำถามที่เคยตั้งกับตนเองเสมอว่า  ตอนนี้เรามีความรู้  ทักษะ ความสามารถ  ที่เหมาะสมกับบริบทของชีวิตตนในขณะนี้และอนาคตแล้วหรือยัง  ...............
  •       วิธีการที่เราเรียนรู้  รับรู้  ตอนนี้เพียงพอ  เหมาะสม  หรือว่าดีที่สุดแล้วหรือยัง

    ก็ได้บทสรุปออกมา  เป็นผลการวิเคราะห์ตนเองในประเด็นคำถามข้างต้น  ว่าเป็นอย่างไร  ได้แนวทางเพื่อพัฒนาปรับปรุง  และวางแนวทางการทบทวนและประเมินตนเองเป็นระยะต่อไป