• เป็นครั้งแรกที่ทีมของเราได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้  ความเข้าใจและแนวทางในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
  • ตอนเช้าผมได้รับแจ้งแบบกระทันหันว่า 11.00 นผอนัดประชุม
  • ช่วงเช้าโชคดีที่คลินิกจิตเวชเสร็จเร็ว  ทำให้สามารถมาประชุมได้
  • ประเด็นสำคัญสองอย่างที่ผู้นำสื่อคือ  ข้อสังเกตุเรื่องเป็นเอกภาพของทีม  และประเด็นเรื่องการสอบประเมินความรู้ในการพัฒนาคุณภาพ
  • สิ่งที่ได้เรียนรู้คือ   ความเข้าใจในความมุ่งมั่นของแต่ละคน  และเรียนรู้วิธีคิด บุคลิกแห่งการเรียนรู้  การสื่อสาร  การฟังอย่างตั้งใจ
  • ความบกพร่องในทีมและความพร่องของแต่ละคนที่ต้องเติมเต็มเพื่อสิ่งที่ดีกว่า  เพื่อองค์กรต่อไป