ความเห็น 176973

หน้าม้า ทางเทคโนโลยี

หนุ่มดอยเต่าเปลี่ยนทาง

เข้ามาหาผู้ใหญ่

โอดกาเหว่าเร้ารำพัน