วันนี้ตอนเช้าเข้าไปประชุมคณะทำงานเรื่องต้นแบบคลังแหล่งเรียนรู้ที่ สำนักบริหารงานกศน. กทม. เสร็จเที่ยงเดินทางกลับฉะเชิงเทราเข้าไปต้อนรับคณะจากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา มาประเมินแหล่งเรียนรู้ห้องสมุดประชาชนจังหวัดฉะเชิงเทรา และเข้าไปประชุมคณะกรรมการสรรหา กกต. ที่ศาลากลางจังหวัดหลังเก่า ไม่มีเวลาทานข้าวลืมหิวไปเลยเพราะไม่มีเวลา มายกยอดอาหารตอนเย็นเลย วันนี้ได้บอก พขร.และให้เงินไปรีบทานอาหารให้เสร็จก่อนเที่ยงแล้วพร้อมล้อเลื่อนจากสำนักกศน.ตอนเที่ยงตรง การบริหารเวลาจึงเป็นไปตามเป้าได้ทุกงาน

         การต้อนรับคณะจากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ปรากฏว่าได้พบท่าน ดร.สวัสดิ์ ตี๋ชื่น ผู้บังคับบัญชาเก่า อดีตผอ.สำนักบริหารงานกศน. ซึ่งเกษียณอายุราชการในตำแหน่งที่ปรึกษาสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา มาด้วยเป็นหนึ่งในคณะกรรมการชุดนี้  จึงได้ถือโอกาสต้อนรับ และบรรยายสรุปเกริ่นนำความเดิมของการพลิกโฉมห้องสมุดประชาชนจังหวัดฉะเชิงเทราด้วย Concept การทำให้เป็น Modern Library วิถีชีวิตของคนเมืองแปดริ้ว  การไป Benchmarking หรือวัดรอยเท้าช้างกับห้องสมุดอื่น ๆ มากำหนดกลยุทธ์ ปฏิบัติการพลิกโฉมห้องสมุดจังหวัดฉะเชิงเทรา ด้วยกลยุทธ์ ๑๑ ประการ คือ แต้มสีให้ดูสวย งามด้วยดอกไม้ใบหญ้า พัฒนาหลังอาคารสร้างบ้านต้นไม้ จัดมุมสบายๆ ในสไตล์คนทำงาน จัดการความรู้ภาษาจีนเพื่อคนไทย บริการค้นคว้าทันใจมุมไอซีที กิจกรรมมากมีสร้างชีวิตชีวา พื้นที่ด้านหน้าจัดการแสดงบนเวที อาชีพดี ๆ มีสอนที่ห้องสมุด ใช้เป็นจุดสถานีบริการกศน.เมืองฉะเชิงเทรา ประชาชนเข้าใช้ประทับใจทุกคน  
         ต่อจากนั้นท่าน ดร.สวัสดิ์ ตี๋ชื่น ได้ซักถามผมแบบสอบปากเปล่า ถึงที่มาของวิสัยทัศน์ คิดว่าห้องสมุดแห่งนี้มีดีอะไรที่ห้องสมุดแห่งอื่นไม่มี มีแรงจูงใจอะไรในการพัฒนาห้องสมุดแห่งนี้ เมื่อตอบฉะฉานผ่านฉลุยแล้วก็อำลาคณะไปประชุมต่อ มอบภารกิจให้คุณอุดากร บรรณารักษ์ นำเสนอการดำเนินงาน แสดงเอกสาร และตอบประเด็นคำถามต่อไป  มาทราบตอนเย็นจากผอ.สมศักดิ์ ว่าดูท่าโอเค เป็นที่พอใจของผู้มาประเมิน