เมื่อวันที่ 23 ก.พ.นี้ ได้มีเครือข่ายชุมชนเพื่อการปฏิรูปสังคมและการเมือง ร่วมกับคณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน ได้จัดเวทีประชาธิปไตย เพื่อยื่นข้อเสนอในการมีส่วนร่วมประเด็น สิทธิชุมชน สภาชุมชน และการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น ที่หน้ารัฐสภา มีผู้เข้าร่วมประมาณ 500 คน สำหรับจังหวัดชุมพรมีแกนนำเข้าร่วม โดยนำเสนอประเด็นสิทธิชุมชนในการจัดการที่ดินทุกประเภทในชุมชน และสิทธิที่ผู้หญิงพึงได้รับในการปฏิบัติของชนในสังคม แต่ไม่มั่นใจว่าจะได้รับการตอบสนองหรือเปล่าเนื่องจากการออมมารับข้อเสนอของประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญที่ตอนแรกสัญญาว่าจะขึ้นมารับบนเวที แต่สุดท้ายออกมารับข้อเสนอแค่หน้าประตูรัฐสภาเท่านั้นเอง แต่ยังดีที่ยังมีการตอบรับออกมาบ้าง ที่จะให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการร่งรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นี้ ขอเพียงแต่พวกเราอย่าสิ้นหวังและต้องพยายามเข้าไปมีส่วนร่วมให้ได้ในทุกๆเวที