Contact

รัฐธรรมนูญปี2550

  การมีส่วนร่วมประเด็น สิทธิชุมชน สภาชุมชน และการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น  
เมื่อวันที่ 23 ก.พ.นี้ ได้มีเครือข่ายชุมชนเพื่อการปฏิรูปสังคมและการเมือง ร่วมกับคณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน ได้จัดเวทีประชาธิปไตย เพื่อยื่นข้อเสนอในการมีส่วนร่วมประเด็น สิทธิชุมชน สภาชุมชน และการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น ที่หน้ารัฐสภา มีผู้เข้าร่วมประมาณ 500 คน สำหรับจังหวัดชุมพรมีแกนนำเข้าร่วม โดยนำเสนอประเด็นสิทธิชุมชนในการจัดการที่ดินทุกประเภทในชุมชน และสิทธิที่ผู้หญิงพึงได้รับในการปฏิบัติของชนในสังคม แต่ไม่มั่นใจว่าจะได้รับการตอบสนองหรือเปล่าเนื่องจากการออมมารับข้อเสนอของประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญที่ตอนแรกสัญญาว่าจะขึ้นมารับบนเวที แต่สุดท้ายออกมารับข้อเสนอแค่หน้าประตูรัฐสภาเท่านั้นเอง แต่ยังดีที่ยังมีการตอบรับออกมาบ้าง ที่จะให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการร่งรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นี้ ขอเพียงแต่พวกเราอย่าสิ้นหวังและต้องพยายามเข้าไปมีส่วนร่วมให้ได้ในทุกๆเวที

Posted in Gotoknow GotoKnow By 

Post ID: 80770, Created: , Updated, , License: All Rights Reserved, Comments: 3, Read: Click

Tags #social chumphon

Recent Posts 

Comments (3)

  • ร่วมให้กำลังใจค่ะ   อย่าคิดว่าเรื่องการร่างรัฐธรรมนูญไม่ใช่ธุระของเรา
  • แต่รัฐธรรมนูญเป็นของพวกเราทุกคนค่ะ

ดีใจที่มีผู้หญิง(อ.ลูกหว้า)เห็นด้วยกับการมีส่วนร่วมในการร่างรัฐธรรมนูญ วันนี้สาวไปอบรมการเป็นวิทยากรในเรื่องการรับฟังข้อเสนอแนะในการร่างรัฐธรรมนูญด้วย จะเห็นว่านอกจากตัวเองมีส่วนร่วมแล้วยังมีส่วนในการรณรงค์และผลักดันให้คนอื่นร่วมด้วยคะ

                                         สาวคะ

ร่วมกันคิด  ร่วมกัน สร้าง ร่วมกัน ร่าง รัฐธรรมนูญปี 2550 กันนะค่ะ อย่านิ่งดูดาย