เด็กนักเรียนคนนี้เป็นเด็กผู้หญิงชื่อเด็กหญิงศศิภา  ดูเจ อายุ  8 ปี แรกเกิดเด็กคนนี้มีก้อนเนื้อที่รูทวารหนักเมื่อไปรับการผ่าตัดแล้วทำให้ระบบปัสสาวะไม่ปกติ โดยไม่สามารถควบคุมระบบปัสสาวะได้ หลังจากนั้นก็ได้รับการรักษาโดยการกินยา ประมาณ 2 ปี ก็ไปรับการผ่าตัดอีกครั้งหนึ่ง แต่อาการก็ยังไม่ดีขึ้น ซึ่งอยู่ในระหว่างการรักษา แต่ที่สำคัญคือเด็กจะต้องมีเงินสำหรับซื้อผ้าอ้อมสำหรับใส่ป้องกันปัสสาวะไหล เพราะเด็กต้องมานั่งเรียนหนังสือที่โรงเรียนทุกวัน ซึ่งเป็นปัญหาที่สำคัญมาก ฐานะทางบ้านบิดาไม่สามารถจะหาเงินได้ ตัวบิดาเองก็มีโรคประตัวที่ไม่สามารถจะรักษาให้หายได้ จึงจำเป็นต้องขอความช่วยเหลือจากผู้ใจบุญที่มีจิตศรัทธาจะช่วยเหลือ  สามารถติดต่อได้ที่

  อาจารย์เพ็ญวิภา  สิทธิศักดิ์  โรงเรียนบ้านเมืองแปง  0861141402

สถานีอนามัยตำบลเมืองแปง  053 693324