ครู..ช่วยผูกผ้าหน่อย  เสียงกรรมการวัดพูดกับครูประไพ  จะมีผู้ทำบุญนำพระประธานมาไว้ที่ศาลา  วันไหนค่ะ  วันเสาร์  ค่ะแล้วหนูจะไปผูกให้  มีนักเรียนม. 5  ไปช่วย  10  คน  ในการผูกผ้า  เสร็จงานกรรมการให้เงินเด็ก  1000  บาท  เด็กไม่รับ  หนูมาช่วย  เอาไปเหอะกรรมการพูด  เด็กมองหน้าครูรับเงิน  ครูค่ะหนูบริจาคซื้อคอมนะ  ต้องเป็นชื่อหนูน๊ะ  จ้า    ประกาศการทำความดีหน้าเสาธงมอบเงิน  1000 บาท  ให้โรงเรียน เด็กยิ้มด้วยความสุข ขอบใจจ๊ะ