CPG การให้ยาต้านไวรัสในเด็ก โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์   จังหวัดเชียงราย

 

และแนวทางการใช้ยาต้านไวรัส เอชไอวีในเด็กติดเชื้อที่ไม่เคยได้รับยามาก่อน

สามารถนำไปปรับใช้ได้เลย

แต่

มีข้อแม้เดียว ขอท่านช่วยลงชื่อ ที่อยู่ Email ติดต่อลงในข้อคิดเห็นด้านล่างด้วยค่ะ ถ้าปรับเปลี่ยนจะได้แจ้งให้ทราบ  

 

สามารถ นำไป ปรับใช้ได้เลย นะคะ ที่นี่