ถ้าต้องการเก็บขนมคุกกี้ให้ใหม่น่ารับประทาน ให้วางขนมปังปอนด์ 1 แผ่นตรงกลาง เพื่อเก็บความชื้นของขนมคุกกี้ไว้และหมั่นเปลี่ยนนำเอาขนมปังไปปิ้งรับประทานถ้ายังรับประทานไม่หมด