เกณฑ์การพิจารณารางวัล ฅน KM มมส.  สองข้อท้ายคือ
            ข้อ 6. ความสวยงามของบล็อก
            ข้อ 7. มีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น

         ในข้อ 6. เรื่องความสวยงาม นั้น เราก็ทราบกันดีว่าเป็นรื่องที่ค่อนข้างเป็นเรื่องเชิงคุณภาพมาก และ ขึ้นอยู่กับมุมมองของแต่ละคน  แต่ถ้าจะดูให้เจาะจงว่าเป็นความสวยงามของบล็อก (Blog Gotoknow)  ก็ยังสามารถมีมุมมองเพื่อการพิจารณาความสวยงามที่แตกต่างกันได้
           คนหนึ่งอาจจะมองความสวยงามจากการ ดูการตกแต่งรูปหรือกราฟิกในส่วนหัว (Header) หรือ ส่วนบนของบล็อก และการตกแต่งส่วนพื้นหลังที่เรียกว่า Theme (ดูตัวอย่างชุดสำเร็จที่สามารถนำมาใช้ได้ จัดทำโดยผู้ประสานงาน Gotoknow.org ที่ http://gotoknow.org/blog/aratus/78342 ) ซึ่งจัดทำครั้งเดียวก็จะปรากฏตลอดในทุกบันทึกของบล็อกนั้น ๆ

          แต่อีกคนอาจจะมองว่า การตกแต่งส่วนหัวบล็อกและพื้นหลังนี้เป็นการจัดหน้าตาบล็อกที่ทำครั้งเดียว และ อาจจะเอาสิ่งที่คนอื่นจัดทำไว้มาใช้ได้โดยตนเองไม่ต้องทำเอง  จึงไม่ควรให้ความสำคัญกับส่วนนี้มาก  แต่ควรจะพิจารณาความสวยงามของบล็อก ตามเกณฑ์ในข้อนี้ ควรดูที่ความสวยงามของการจัด ย่อหน้า วรรคตอน การใช้ขนาดตัวอักษร และ สีสรรของตัวอักษร เพื่อเน้นข้อความที่ต้องการสื่อ  รวมทั้งการใช้รูปประกอบบันทึก ที่สื่อความหมายได้ดี มีการวางในตำแหน่งและขนาดที่เหมาะสมสวยงามในบันทึกต่าง ๆ  มากกว่าการดูการตกแต่งด้วย Theme ต่าง ๆ ข้างต้น

           ข้อ 7. มีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น   ตอนแรกคิดว่าข้อนี้ไม่น่าจะมีปัญหาอะไร  น่าจะดูได้ง่าย ๆ จากจำนวนข้อคิดเห็นโดยเฉลี่ยของแต่ละบันทึกเปรียบเทียบกัน แต่เมื่อกรรมมาร่วมกันพิจารณา จากข้อมูลที่มีกรรมการรวบรวมมา ก็เกิดข้อคำถามขึ้นมาว่า  อย่างไร ? จึงจะนับว่าเป็น การแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น การเข้ามาทักทาย พูดจาหรือเขียนตอบโต้ นัดหมายกัน ในลักษณะที่บางท่านเรียกว่า จ๊อแจ๊อะกัน จะถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นหรือไม่ ?

           ถือว่าเป็นการนำผลการทำงานครั้งแรก มาเล่าสู่กันฟังครับ  เพื่อช่วยกันพิจารณาเสนอแนะ เพื่อให้เกิดเกณฑ์การพิจารณาชัดเจนยิ่งขึ้น สำหรับในครั้งต่อ ๆ ไป