ในวันพฤหัสบดีที่เท่าไร  ดิฉันก็จำไม่ได้ แต่จำได้ว่า คาบที่ 5 ของวันนั้นเป็นคาบวิชาการงานฯ ครูผู้สอนก็คือ ม.ธวัชชัย ทุ่งโพธิแดง (ม.หมูแดง)  สั่งให้นักเรียนทุกคนทำโครงงานจะทำเดี่ยวหรือทำกลุ่มก็ได้ และโครงงานจะเป็นประเภทประดิษฐ์หรือประเภททดลองก็ได้      แต่ฉันเลือกที่จะทำกับเพื่อน 2 คน จากนั้นฉันจึงนั่งปรึกษากับเพื่อน เราตกลงกันทำโครงงานประดิษฐ์

    เมื่อเลิกเรียน ฉันกลับบ้านไปปรึกษาแม่ว่าจะประดิษฐ์อะไรดี ฉันนั่งคิดสักพัก ก็เหลือบไปเห็นถุงพลาสติกที่ได้จากการไปซื้อของที่ห้างสรรพสินค้า แล้วถามแม่ว่า ถุงพลาสติกนำมาประดิษฐ์ได้ไหม แม่ของฉันตอบว่า ได้สิ ทำเป็นดอกไม้จากถุงพลาสติกไงลูก สวยดีออกและหาอุปกรณ์การทำได้ง่ายด้วย และเย็นวันนั้นฉันกับแม่ก็ได้ไปหาซื้ออุปกรณ์การทำดอกไม้จากถุงพลาสติก ต่อจากนั้น ฉันก็ได้โทรไปหาเพื่อนแล้วบอกด้วยความดีใจว่าเราคิดออกแล้วนะว่าจะทำโครงงานอะไร ก็โครงงานจากดอกไม้จากถุงพลาสติกไง แม่ของเราบอกว่าทำง่าย และเพื่อนของฉันก็ตอบตกลง

    เมื่อถึงวันสุดสัปดาห์ที่เป็นวันเสาร์ ซึ่งอาจเป็นวันที่ใครหลายๆคน ได้หยุดพักผ่อนอย่างสบาย แต่ฉันกับเพื่อนและแม่ของฉัน กลับต้องมานั่งทำโครงงานโดยไม่ได้พัก ฉันกับเพื่อนและแม่ของฉันนั่งทำโครงงานด้วยกัน บางครั้งก็ไม่เข้าใจกัน ทะเลาะกันบ้างแต่เราก็ทำด้วยกันอย่างมีความสุข และโครงงานนี้ก็สำเร็จไปได้ด้วยดี พร้อมกับความสุขใจของฉันกับเพื่อนและแม่ของฉัน 

   
หลังจากนั้นเมื่อมาถึงที่โรงเรียน เพื่อนของฉันนำรูปเล่มโครงงานพร้อมดอกไม้จากถุงพลาสติกที่พวกเราช่วยกันทำขึ้นไปส่ง ม.ธวัชชัย พอส่งเสร็จพวกเราก็รู้สึกดีใจเป็นอย่างมากที่เราทำโครงงานนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี นับตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้การทำโครงงานชิ้นนี้ช่วยทำให้พวกเราได้รู้ว่า การทำโครงงานแต่ละชิ้น ต้องมีความตั้งใจ มีความมุ่งมั่น ความสามัคคี ความเพียรพยายามจึงจะทำให้โครงงานสำเร็จได้   
     
และสุดท้ายนี้ ขอขอบคุณ คุณแม่จงรักษ์ ที่ให้คำแนะนำที่ดีๆ มีประโยชน์ จนทำให้โครงงานนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี