ค่ำนี้ออกตระเวณ พบป้านาย และลุงเสถียร ยืนสนทนากัน เราจึงไปสมทบ สนทนากันหลายเรื่อง

                  เรื่องที่ขอบันทึกไว้ จำใจความว่า ช่วง 2490-2510 ที่น่านมีเรื่องและคำพูดว่า แกวเข้าน่าน

                  พี่เสถียรวันกว่า 60 ปี บอกว่ามีสมัยก่อน คอมสายจีน กับคอมสายเวียดนาม เข้าน่านมาอยู่ในเมืองน่านยุคโน้นนานแล้ว ( ยังมีนับพี่น้องชนเผ่าตามชายขอบอีกนะครับ )

                  ยุคนั้นเขาสายจีนมาก่อนแกว  เมื่อมีการแต่งงานก็ใช้นามสกุลไทยกลืนกันไปจนปัจจุบัน  ผมเลยถามว่า  แล้วสายม่านละ หลายถึง พม่า  ผู้อาวุโสก็บอกว่ามาหลายร้อยปีแล้ว

                  ความหลากหลายของผู้คนในน่านก็เป็นแบบนี้นี่เอง ครับ.