เผอิญ ไปพบ web ที่เกี่ยวกับเพลงพระราชนิพนธ์ครับ อยู่ที่นี่ http://www.supremeartist.org/thai/music/song_list.html มีจำนวน ๔๐ เพลง ลองคลิก เข้าไปฟังกันครับ..

  • มีเพลง, เนื้อร้อง, โน๊ต และประวัติ ครับ
  • แต่ละเพลง ยังมีหลาย Version อีก
  • ฟังไปได้หลายวันไม่มีเบื่อ

   เวลาเขียนบันทึกแล้ว ฟังเพลงไปด้วย จะได้เขียนบันทึกได้สละสลวยครับ

BeeMan

นกเพนกวิน penguin 

BeeMan

PenGuin