เริ่มเคลื่อนมหกรรม KM เบาหวาน

มองเห็นเป้าหมายของเครือข่ายทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

เวลาผ่านไปเร็วจนคิดไม่ทัน เผลอเดี๋ยวเดียวจากความคิดที่ผุดขึ้นเมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๔๙ ว่าจะจัดมหกรรม KM เบาหวาน มาจนวันนี้ล่วงเลยมาเกือบ ๓ เดือนแล้ว ได้ไป BAR กับทีม สคส. ๑ ครั้งเมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๐ ความคิดก็ยังไม่ตกผลึกให้เห็นงานที่จะจัดอย่างชัดเจนเสียที

คุณธวัช หมัดเต๊ะ ได้นัดดิฉันให้ไปคุยกับ ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช ที่ สคส. เช้าวันนี้ในเวลา ๐๗.๐๐ น. เมื่อวานดิฉันพยายามหาเวลาเพื่อร่างความคิดไปก่อนล่วงหน้า แต่ก็ทำไม่ได้ดั่งใจ เมื่อคืนรีบเข้านอนเร็วกว่าปกติ เพราะกลัวจะตื่นสายไปไม่ทันเวลานัด

ดิฉันเดินทางไปถึงอาคาร SM Tower ประมาณ ๐๖.๔๕ น. ไม่มั่นใจว่าคุณธวัชจะมาถึงหรือยัง แต่พอขึ้นไปถึงชั้นที่ ๒๓ ปรากฏว่าเปิดไฟสว่าง อาจารย์วิจารณ์มานั่งทำงานอยู่แล้ว พร้อมกับอีกหลายๆ คน เราเริ่มคุยกันทันทีตั้งแต่ยังไม่ถึง ๐๗.๐๐ น. คุณสุภาพรรณ ตันติภาสวศิน ตามมาสมทบทีหลัง เพราะรถเมล์ที่ขึ้นมาเกิดเสียกลางทาง

การพูดคุยวันนี้เกิดประโยชน์มาก ดิฉันมองเห็นเป้าหมายของเครือข่ายทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยการจัดมหกรรม KM เบาหวานเป็นเพียงงานส่วนหนึ่งเท่านั้น อาจารย์วิจารณ์ได้เสนอวัตถุประสงค์ ๔ ข้อดังนี้
๑. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ best practice เพื่อการดูแลผู้ป่วยเบาหวานที่ดีขึ้น
๒. สร้างความรู้เรื่องการดูแลผู้ป่วยเบาหวานจาก best practice ที่มีอยู่ภายในเครือข่ายและในประเทศไทย
๓. สร้างความรู้เรื่อง KM ที่ทำให้การดูแลผู้ป่วยเบาหวานดีขึ้น
๔. สร้างข้อตกลงความร่วมมือระยะยาวภายในเครือข่ายที่ชัดเจนและแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

ดิฉันได้ทราบว่าท่านได้ประยุกต์ยุทธศาสตร์ที่ได้จาก Workshop ภายในของ สคส. เมื่อวานนี้เลย (อ่านได้จากบันทึกของอาจารย์วิจารณ์ และบันทึกของอาจารย์ประพนธ์)


วัตถุประสงค์ข้อ ๑ คืองานมหกรรม KM เบาหวานที่เราจะจัดขึ้น

วัตถุประสงค์ข้อ ๒ จะเป็นการรวบรวมประสบการณ์จากหลากหลายบริบท วิเคราะห์ สังเคราะห์ เขียนออกมาเป็นคู่มือหรือ guideline การดูแลผู้ป่วยเบาหวาน เหมือนการจับ best practice มา externalization

วัตถุประสงค์ข้อ ๓ ค้นหาคำตอบว่าวิธีปฏิบัติ KM ที่ทำให้การดูแลผู้ป่วยเบาหวานดีขึ้นมีอะไรบ้าง ปัจจัยอะไรบ้างที่ช่วย facilitate การนำ KM ไปใช้ทำให้การดูแลผู้ป่วยเบาหวานดีขึ้น

วัตถุประสงค์ข้อ ๔ คงต้องมากำหนดรายละเอียดกันอีกที

เราคุยกันคร่าวๆ ถึงกระบวนการทำงานต่อจากนี้ ซึ่งทั้งดิฉันและคุณธวัชยังมีงานที่ต้องไปทำต่ออีกเยอะ

สำหรับงานมหกรรม KM เบาหวาน ซึ่งได้กำหนดจะจัดในวันที่ ๒๕-๒๖-๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๐ อาจารย์วิจารณ์ช่วยตั้งชื่อให้ว่า “เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อยู่กับเบาหวานอย่างมีความสุขและพอเพียง” สะท้อนเรื่องของ sharing และครอบคลุมทั้งผู้ป่วยและผู้ดูแล

ถ้าใครมีชื่อที่ Sexy กว่านี้ เราก็ยังรับพิจารณานะคะ

วัลลา ตันตโยทัย วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน DM KM Facilitator

คำสำคัญ (Tags)#test#เบาหวาน#มหกรรมจัดการความรู้

หมายเลขบันทึก: 79948, เขียน: 21 Feb 2007 @ 22:07 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 17:30 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)