นิลเนตร์ 14

บันทึกการฝึกประสบการณ์วิชาชีพโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
วันนี้ไม่มีใครอยู่เลยนอกจากหนูคนเดียวอาจารย์เขาไปถ่ายรูปให้นักเรียนที่ไปทัศนศึกษาที่วัดพระแก้ว  แต่วันนี้ก็ไม่มีการแจ้งของใช้อุปกร์อะไรด้วย  ก็เลยทำสคริปต่อจากเมื่อวาน วันนี้ได้รูปกับโรงเรื่องเรียบร้อยแล้วก็เหลือแต่เพียงตัดลงสคริปก็เท่านั้นเอง ก็ทำตารางสคริปใน โปรแกรมการพิมพ์ธรรมดานั่นแหละค่ะ    MC.Word ก็ตัดประโยคของโครงเรื่องอกกเป็นวรรค ๆ พอได้ใจความก่อนและก็พิมพ์ข้อความแต่ละวรรคลงไปในแต่ละช่องตอนในตารางสคริปจนจบเรื่อง จากนั้นก็เลือกรูปที่ตรงกับบทที่พิมพ์ลงในแต่ละตอนมาใส่ในช่องภาพของแต่ละตอน แต่ละตอนจนจบเช่นกัน ในที่นี้รูปนั้นเพื่อความประหยัดเราอาจจะทำการ Sket ภาพเอาก็ได้ เพราะง่ายต่อการแก้ไข  (การ Sket  ในกรณีที่ปริ้นท์เป็นข้อความออกมาก่อนแล้ว ) ถ้าหากในรูปลงไปในตารางแล้วปริ้นออกมาถ้าหากมีการแก้ไขจะทำให้สิ้นเปลืองก็นั่งทำไปเรื่อย ๆ ก็ยังไม่เสร็จหรอกค่ะ เวลาประมาณ 16.30 น.ก็ปิดห้องกลับบ้าน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกของนิลเนตร์ความเห็น (0)