ธนชัย13

การฝึกประสบการณ์ที่ ร.ร.มัธยมสาธิตสวนสุนันทา
ได้อ่านที่อาจารย์เตือนแล้วนะครับผมจะพยายามากกว่านี้ครับในส่วนที่ขาดงานไปจะทำงานชดเชยเวลาครับ ส่วนในวันนี้ มาถึงที่โรงเรียนเวลา 7.45 น.ก็ดูแลเด็กนักเรียนเข้าแถวครับพอเข้าแถวเสร็จเด็กนักเรียนที่จะไปงานกีฬา ก็แยกตัวออกมาเพื่อถ่ายรูปคับ ซึ่งผมได้รับหน้าที่ในการถ่ายครับ ก็ถ่ายภาพนักเรียนที่จะไปเปนการถ่ายภาพเดี่ยวครับถ่ายครึ่งตัว เสร็จแล้วก็ขึ้นไปตรวจอุปกรณ์ภายในห้องประชุมครับ และเตรียมห้องประชุมเพื่อที่จะใช้ประชุมในตอนเที่ยงครับส่วนในตอนบ่ายก็ทำการแกะรูปที่ติกบอร์ดในชั้นล่างตรงโรงอาหารทั้งหมดครับเพื่อที่จะเตรียมติดรูปใหม่ ต่อจากนั้นก็ขึ้นไปเก็บอุปกรณ์ในห้องประชุม เสร็จแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกของ ธนชัยความเห็น (0)