คำว่า "จัดการความรู้" มักจะทำให้ "มือใหม่" หลายท่านเข้าใจผิด   ไปยึดติดอยู่กับ "ตัวความรู้" จนลืมเป้าหมายที่แท้จริงของการทำ KM มักจะมองเรื่อง "การจัดการ" ในลักษณะที่เอา "ความรู้เป็นตัวตั้ง"   ซึ่งทำให้ผลผลิตของการจัดการความรู้ในทำนองนี้มีเป้าหมายอยู่ที่การสร้าง "คลังความรู้ (Knowledge Asset)" เป็นหลัก

เป้าหมายของการจัดการความรู้ จะต้องอยู่ที่ "ตัวงาน" เป็นสำคัญ  มุ่งเน้นไปที่การกระทำ หรือ "To Do" มากกว่าที่จะไปติดอยู่แค่ "To Know" สามารถเห็นได้ชัดเจนว่า การสร้าง การใช้ และการเผยแพร่ความรู้นั้น เป็นเพียงส่วนหนึ่งของกระบวนการ KM   มิใช่เป้าหมายสุดท้ายอย่างที่เข้าใจกัน  

KM ที่ได้ผลจึงมีเป้าหมายอยู่ที่ผลสัมฤทธิ์ของงาน   ผมจินตนาการไปว่า ...ถ้าท่านอาจารย์พุทธทาสมีชีวิตอยู่   ท่านคงจะใช้คำพูดในทำนองที่ว่า "ใช้ความรู้ทำงานนะโว้ย!"  เพื่อ Shift Paradigm พวกบูชาหรือบ้าความรู้ทั้งหลาย ให้เข้าใจเป้าหมายที่แท้จริงของการทำ KM ซะที  ดีกว่าปล่อยให้ไปผิดทาง!