หลังจากเสร็จภาระกิจการแข่งยูลีคไปเมื่อวานนี้ วันนี้ก็เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพต่องวันนี้มีงานไม่มากครับ ก็ได้แต่เตรียมงานราชวินิตร่วมในซึ่งฝ่ายโสตที่สังกัดอยู่คงมีหน้าที่ในการถ่ายทำภาพ ในวันงาน  ส่วนงานอื่น ๆ ก็ไม่มีมากนัก  วันนี้ครูพี่เลี้ยงได้ให้เป็นผู้ช่วยในการเตรียมการถ่ายภาพหนังสือราชวินิตสัมพันธ์  ซึ่งต้องถ่ายภาพบุคลากรทั้งโรงเรียนและรูปของนักเรียนในทุกระดับชั้นปี ซึ่งต้องทำตารางการถ่ายภาพว่าถ่ายแล้วหรือยัง และต้องซ่อมแซมหรือไม่ด้วย หลังจากนั้นจึงจัดเตรียมสถานที่ถ่ายภาพ แล้วจึงทำการถ่ายภาพดดยต้องจัดระเบียบการถ่ายภาพตามเวลาว่างของแต่ละห้องเรียนให้ไม่ตรงกันและไม่เกิดการสับสนวุ่นวาย  ช่วงบ้ายได้ทำไตเติ้ลรายการโฮมรูมเรื่องหน้าหนาวมาแล้วจ้า  โดยสาระเกี่ยวกับการป้องกันและระวังการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาล เพื่อไม่ให้เกิดการเจ็บป่วย  และรู้จัดการดูแลตนเองเมื่อยามป่วยไข้  เมื่อถึงเวลา 16.00น. ออกจากโรงรียนเพื่อเดินทางกลับที่พัก