ประกาศจ้า ๆ ๆ ๆ

ใบลงทะเบียนที่ต้องเซ็นก่อนในสีชมพูออก ตอนนี้อยู่ที่แดง ต้องส่งก่อนวันที่ 27 ถ้าว่าง ๆ กันมารับไปเซ็นต์ด้วยนะคราฟ
รีบๆมาหน่อยนะครับ . . ไมงั้นไม่รู้จะเซนต์แทนไหวไหม?...กรำ...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกของณรงค์ชัยความเห็น (0)