บันทึกของธีรชัย 14

วันนี้ก็ยังทำหน้าที่เป็นตากล้องเหมือนเมื่อวาน
วันนี้ยังทำหน้าที่เป็นตากล้องเหมือนเดิม ทั้งวัน แต่ก็ยังต้องทำหน้าที่ติดตั้งเครื่องฉาย LCD ที่ห้อง 412, 205 พร้อมทั้งยังต้องเตรียมการติดตั้งเครื่องฉายแผนทึบในห้องประชุมเล็กเพื่อเตรียมไว้สำหรับพรุ่งนี้  ในวันนี้ผมทำหน้าที่เป็นตากล้องถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว  โดยผมถ่ายภาพนิ่งสลับกับภาพเคลื่อนไหว  และถ่ายเก็บภาพบรรยากาศไปเลื่อยๆ ตั้งแต่ 09.00-14.30น. หลังจาก เวลา14.30น.ผมกับพี่ๆก็เริ่มทำการเก็บของเข้าห้องโสต วันนี้ก็เสร็จภาระกิจ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกของธีรชัยความเห็น (0)