กิเลสถ้าจะแบ่งก็พอจะแบ่งได้ 3 แบบคือ กิเลสดำ  กิเลสเทา และกิเลสขาว เจ้ากิเลสดำ เป็นสิ่งร้อนเรารู้ได้ง่ายเช่นเมื่อมีคนทำให้ไม่พอใจเราไม่ชอบเราก็จะแสดงในรูปความโกรธออกมา  กิเลสเทาได้แก่ความอยากได้ อยากเป็นได้แก่ความโลภนั่นเอง ส่วนเจ้ากิเลสขาวเป็นภัยเย็นที่อันตรายเรามักยึดติด เพราะได้รับแล้วเย็นสบายก็คือความหลง เช่นเวลามีคนชมเราเราก็ชอบและหลงเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเมื่อยึดติดมากๆเข้าพอไม่มีใครชมก็จะเปลี่ยนเป็นความอยากหรือพัฒนาเป็นความโลภ  ถ้าไม่ได้ตามความโลภก็จะพัฒนาเป็นความโกรธในที่สุด ถ้าอยากหยุดวงจรแห่งความชั่วร้ายต้องหยุดความหลงให้ได้ครับ