ประพจน์16

เขียนข่าว

เนื่องจาก computer ที่บ้านมีปัญหาบันทึกนี้เป็นของวันที่ 23 พ.ย. 2005 วันนี้ถึงที่ทำงานเวลา 08.00 น. ได้ดูหมายข่าวสายกระทรวงเกษตรได้รู้จักพี่อรรถ งานที่ไดรับพี่อรรถให้หัดเขียนข่าวโดยมีหลักการดังนี้ ใครทำอะไร ที่ไหน อย่างไร โดยการเขียนข่าวต้องมีึการเขียนให้ถุกต้องตาความเป็นจริง และรู้เรื่องและพี่อรรถก็ลองให้เขียนข่าวเรื่องบ่อน้ำที่กระทรวงกระเกษตรกับทหารช่างและ ปตท.ร่วมมือกันขุดให้ประชน ด้านงานถ่ายภาพพี่บูให้ลองถ่ายเล่าเรื่องบรรยากาศในกระทรวงเกษตรโดยให้หัวเรื่องสภาพชีวิตและสภานที่สำคัญ สิ่งที่ผมถ่ายคือ ภาพป้ายกระทรวงเกษตรเป็น LS มุมต่ำ และ CU ป้าย อนุสาวรีย์ LS มุมต่ำ และภาพตลาดนัดตอนเที่ยง ภาพการทำงานของนักข่าวในกระทรวงเกษตร

สิ่งที่พี่ให้ข้อแนะนำ

1.การเขียนข่าวยังไม่ค่อยดีนักเพราะยังจับประเด็นไม่ได้

2.การถ่ายภาพมุสวยหลายมุมระวังเรื่องแสงให้มากว่านี้ขนาดภาพกระโดดมากเกินไป

สิ่งที่ได้วันนี้คือ

1.การเขียนข่าวหรือบทควาทเราต้องจับประเด็นให้ได้และเล่าเรื่องให้คนดูหรือคนอ่านรู้เรื่องโดยมีหลักการใครทำอะไร ที่ไหน อย่างไร

2.การถ่ายภาพนั้นเรื่องแสงเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะถ้าแสงไม่ดีภาพที่ออกมาก็จะไม่ดีตามและขนาดภาพควรให้มีหลายขนาดและแตก Shot มากๆ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกของประพจน์ความเห็น (0)