วันนี้ถึงที่ทำงานเวลา 08.00 น.ดูหมายข่าว 08.30 น.ไปธ.ทหารไทยสาขาใหญ่ ปตท. กฝผ.ไปกับพี่เกท(ช่างภาพ)วันนี้ได้ให้ถ่ายตอนก่อนกลับประมาณ30 นาที พี่เกทให้ดูภาพที่พี่ถ่ายมาแล้วและสอนการแตก Shot การ Pan ภาพว่าเวลาควรเป็นอย่างไร

ภาพที่ผมถ่าย

เป็นภาพการแถลงและง่านเปิดตัว ปตท. พี่เกทบอกว่าขนากภาพและมุมพอใช้ได้แต่ควรแตก Shot มากกว่านี้

สิ่งที่ได้

1.ภาพควรแตก Shot ให้ได้มากเพราะจะง่ายต่อการตัด

2.การ Pan  ภาพนั้นต้องทิงเวลาประมาณ 7 วินาที