เขียนหนังสือไม่เป็นช่วยด้วย

คุรครับช่วยผมด้วย
การวิจัยครั้งนี้เป้าหมายเพื่อแก้ปัญหา เด็กชายบุญดี ดอยเจริญสุข อ่านและเขียนหนังสือไม่ได้ โดยใช้นวัตกรรม 2 ลักษณะ ลักษณะที่ 1 ให้ฝึกการอ่านประสมอักษรหรือแจกลูก ลักษณะที่ 2ให้ฝึกอ่าน เขียน – การผสมคำ และใช้บทเรียนสำเร็จรูปแบบฝึกอ่านเขียน โดยให้เรียนกับครูทุกวันทั้งในเวลาเรียนและนอกเวลาเรียน ซึ่งครูจะเป็นผู้ฝึกให้สอนอ่านและทำแบบฝึกหัดจากง่ายไปหายาก โดยครูจะเป็นผู้จัดทำแบบเรียนสำเร็จรูปเกี่ยวกับการอ่านและเขียนภาษาไทยให้ในแต่ละเรื่อง และครูเป็นผู้คอยติดตามและประเมินผลความก้าวหน้าทุกวัน เป็นเวลา 1 เดือน ผลการวิจัยพบว่า เด็กชายบุญดี ดอยเจริญสุข ซึ่งเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 อ่านและเขียนไม่ได้มาจากโรงเรียนเดิม จากการทดสอบด้าน IQ พบว่าความจำด้านสมองมีปัญหา จำได้ช้ากว่าเด็กทั่ว ๆไป จากการที่เด็กชายบุญดี ดอยเจริญสุข อ่านไม่ได้เลย และครูได้ทำการฝึกให้อ่านทุกวันที่ละน้อย เด็กชายบุญดี ดอยเจริญสุข มีการพัฒนาการอ่านได้ดีระดับหนึ่ง คืออ่านและประสมคำง่าย ๆ ได้ และเขียนได้บ้างเป็นบางคำ แต่ยังมีความช้าในการจดจำ และบางครั้งยังอ่านตะกุกตะกัก ซึ่งการทำวิจัยครั้งนี้ยังไม่ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ครูต้องพัฒนานักเรียนต่อไปอย่างสม่ำเสมอและเอาใจใส่เป็นพิเศษ โดยการติดตามความก้าวหน้าในการอ่านและเขียนหนังสือของเด็กชายบุญดี ดอยเจริญสุข อย่างต่อเนื่อง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สอนเด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้

คำสำคัญ (Tags)#มีวิธีที่จะทำให้เด็กอ่านออกเขียนเป็น

หมายเลขบันทึก: 79697, เขียน: 20 Feb 2007 @ 16:17 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 17:29 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 
ตอนนี้เป็นอะไรไม่รู้ค่ะ  เจอเด็กๆ มัธยมอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้หลายคนเหมือนกันน่าตกใจค่ะ