ทุกเช้าเวลาเข้าห้องเรียน  เด็กๆจะมาทักทาย หรือเล่าเรื่องที่ตนเองรู้ให้ครูฟัง หากมีเรื่องไหนที่เด็กส่วนใหญ่สนใจและมีความสุขด้วย ก็จะคิดหาวิธีนำมาปรับสอน เดือนที่ผ่านมาเป็นช่วงลมหนาวแรง  มีครูและนักเรียนชั้นป.5-6 ทำว่าวเล่น  เด็กป.3 ก็อยากเล่นบ้าง  ครูเลยต้องไปหาความรู้เรื่องว่าว   พอดีโรงเรียนมีเน็ตเลยไปค้นหาเรื่องว่าวมา  หาได้เนื้อหาที่เหมาะกับ ป.3 เลือกเนื้อหาเกี่ยวกับวิธีการทำว่าว เอามาปรับเป็นฟอนท์ cordiaUPC 18  โตพอให้เด็กอ่านได้ ยาว  2  หน้ากว่าๆ  ก่อนลงมือทำว่าก็ตั้งข้อตกลงกับเด็กว่า  น่าจะอ่านให้ได้ก่อนนะ  ค่อยลงมือทำ  ปรากฎว่าเช้าวันต่อมาเด็กกว่าครึ่งค่อนห้องก็มาอ่านให้ฟัง  เด็กอีก 2-3 คนที่อ่านไม่ค่อยได้ ก็พยายามมาอ่านให้ฟัง  หลังจากนั้นก็ให้เด็กออกแบบว่าที่อยากได้  ส่วนใหญ่ทำว่าวปักเป้า  มีบางคนอยากทำว่าวจุฬา  แต่ได้แนะนำไปว่าเป็นว่าวที่ทำยากนะ เด็กเลยเปลี่ยนไปทำว่าวปลา ซึ่งก็สามารถนำว่าวขึ้นได้มากกว่าครึ่ง  มีบางคนทำไม่ได้  ก็ช่วยแนะให้แก้ไขโดยใส่หาง ใส่ปีก  ปรากฎว่าเด็กก็สามารถนำว่าวขึ้นได้ เป็นที่สนุกสนาน  หลังจากวันนั้นเด็กที่สนใจก็ฝึกทำว่าวชนิดใหม่อีก  เช่น  ว่าวงู

                              เราเป็นครูเห็นเด็กๆ  มีความสุขกับการเรียนรู้ ก็มีกำลังใจที่จะคิดหาวิถีทางที่จะให้เด็กได้มีความสุขเหมือนที่เราเคยมีในอดีต