ครูอ้อยฟังข่าวในวิทยุว่า  เยลหลี แม็คอินทอช  ภรรยา  วิลลี่  แมคอินทอช  เสียลูกชายที่คลอดออกมาเสียชีวิต 

ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวแม็คอินทอช 

ในฐานะที่เป็นเพศแม่เหมือนกัน 

ขอให้อย่าเสียใจ  รักษาสุขภาพ 

 และเริ่มต้นกันใหม่  ยังมีโอกาสรออยู่ข้างหน้า