มีคนอยากรู้จักท่านมากแค่ไหน....จะทราบได้อย่างไร...เผอิญผมเข้าไปที่หน้าประวัติ (Profile) ของตัวเอง...ไปพบสถิตินี้เข้า...

  • อ่าน ๓,๔๕๐ ( แสดงว่ามีคนอยากรู้จักผมพอสมควร)

   ต่อไปเลือกท่านที่มีคนอยากรู้จักมากกว่า beeman นะครับ

  • ครูอ้อย ๓,๕๑๐
  • kapoom ๔,๔๒๓
  • นายบอน ๔,๗๐๕
  • อ. ขจิต ฝอยทอง ๕,๑๙๗
  • อ. หมอวิจารณ์ ๗,๖๒๖

 

BeeMan

BeeMan