ความเห็น 169755

สถิติที่หน้าประวัติ (ของตัวเอง)

เขียนเมื่อ 
  • คุณ Beeman ชอบผึ้ง 
  • แต่ครูอ้อยเป็นน้ำหวาน
  • เลยมักจะพูดกันเข้าใจ....