มีเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 คนหนึ่งที่ป่วยมีโรคประจำตัวอย่างหนึ่งคือหูรูดกระเพาะปัสสาวะไม่ทำงาน เด็กไม่สามารถจะอั้นปัสสาวะได้เลยและจะไม่รู้ตัวเลยว่าปัสสาวะจะไหลออกมาตอนไหน ทุกวันนี้ต้องใส่ผ้าอ้อมเด็กวันละ 2 แผ่น ฐานะทางบ่านก็ยากจน แม่เสียชีวิตไปแล้วเหลือแต่พ่อซึ่งเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง มีท่านผู้ใจบุญท่านใดต้องการจะช่วยเหลือเด็กคนนี้ ติดต่อผ่านทางโรงเรียนบ้านเมืองแปงได้เลยค่ะ