สะกิดต่อ  ก่อพัฒนา

 ภาคสอง

  ทีมงาน

ภาพทีมงานตัวอย่าง ครับ สอนไป Blog ไป ที่อุบลราชธานี ครับ

"ข้อคิดสะกิดทีมงาน อย่าแผ้วพานสิ่งที่บอก" ต่อจากภาค ๑ ครับ

 ๑๑. ร่วมล้างผลาญคุรุภัณฑ์

 ๑๒. วิ่งเบิกกันอุตลุด

 ๑๓. แถมขี้เกียจแบบสุดสุด

 ๑๔. ชอบมุดหลบงาน

 ๑๕. ถึงประจานก็ไม่เข็ด

 ๑๖. มีได้เด็ดหลอกเจ้านาย

 ๑๗. แต่ตระกายสี่ชั้น

 ๑๘. ไม่ยึดมั่นหลักการ

 ๑๙. อู้งานจนเป็นนิจ

 ๒๐. ไม่ยอมคิดด้วยตนเอง 

 เป็นของหวาน หลังอาหารกลางวัน ร่วมผ่าฟัน เพื่อพัฒนา ครับ

JJ2007